Yazdır

Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
           Fen Edebiyat Fakültesi
           Biyoloji Bölümü
          
Merkez
          
Bolu
         
14030
         
Türkiye


Telefon: +90 374 254 10 00 (Dahili: 1217)

Faks:      +90 374 253 40 06