Yazdır

 

Kuruluş

Tarih Bölümü, YÖK Yürütme Kurulunun 08/06/1994 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanunun 3. maddeleri uyarınca 1994 yılında kurulmuş, ancak çalışmalarına 2003 yılında bir kurucu öğretim üyesinin atanmasıyla başlamıştır. 2004-2005 öğretim yılında İngilizce hazırlık programına 30 öğrenci alınmış ve 2005-2006 öğretim yılında da öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde beş anabilim dalı ( Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ) bulunmaktadır. Bunlardan Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında yüksek lisans programı yürütülmektedir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bölümümüzde ikinci öğretim lisans programı ve Anabilim Dalımızda ise doktora programı açılmıştır.

Amacımız

Bölümün amacı; bütüncül ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve Türk tarihinin özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırma-inceleme yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmektir. Mezun olan öğrenciler tarih alanında akademik kariyer yapabilmekte veya arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda iş olanağı bulabilmektedirler.