Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nın 17/05/2017 tarih ve E.27319 sayılı yazısıyla Fakültemiz öğrencilerine duyurusudur;

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı " Eurostudent VI " projesini yürütmek üzere ülkemiz adına Anadolu Üniversitesi görevlendirilmiştir. Söz konusu Üniversite tarafından Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bu anket formu, Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa yükseköğretimin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Söz konusu Projenin genel amacı; Avrupa’da yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara politikalarını belirlemede ve/veya mevcut politikalarına yardımcı olmaktır."

Eurostudent VI anketini http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1 linkinden doldurabilirsiniz. 

Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.eurostudent.eu/ adresine bakabilirsiniz.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı