Endüstriyel organizasyon laboratuarında örgüt kültürü, liderlik, motivasyon, kimlik, iş doyumu ve tüm insan kaynakları alt süreçleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı