Beyin Fırtınası laboratuarında, Prof. Dr. Hamit COŞKUN’un gözetiminde elektronik ortamda grupların üretkenliği incelenmektedir. Laboratuarda ağ sistemi ile birbirine bağlı 12 bilgisayar terminali bulunmaktadır ve TÜBİTAK-Kariyer Projesi tarafından desteklenmektedir. Katılımcılar bu terminallerde çeşitli gruplar halinde, birbiriyle etkileşerek veya tek başına çalışarak düşünce üretmektedirler.

Sosyal kimlik, rol üstlenme, bellek, bilgi paylaşımı ve transferi, dikkat, grup öğrenme, ıraksak ve yakınsak düşünme v.b. gibi konularda düşünce üretimini etkileyen güdüsel ve bilişsel süreçlerin etkisi incelenmektedir.

Katılımcılar, sağlık, eğitim, sosyal konular ve ilginç problem durumlarında beyin fırtınası yapmakta ve daha sonra düşünceleri orijinalliği ve uygulabilirliğine göre seçmektedir. Araştırmacılar, deney ve uyarıcı hazırlama, yürütme ve veri analizi konularında bilgi ve gerekli becerilere sahip olabilmektedir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı