Yazdır

Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
         Fen Edebiyat Fakültesi
         Matematik Bölümü
        
Merkez
        
Bolu
        
14030
        
Türkiye

Telefon: +90 374 254 10 00

Faks:      +90 374 253 45 06