ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL KATEGORİLERİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) Sınavının TS-2 alanında yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüz I. ve II. öğretim programlarına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca protokol anlaşmaları yapılan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi – Mevlana – Erasmus öğrenci değişim programları kapsamında Bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

ÖSYM sınavları neticesinde Bölümümüz I. öğretim programına 62, II. öğretim programına 62 öğrenci olmak üzere yıllık ortalama 124 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.

ÖSYM sınavları neticesinde Bölümümüze kayıtlanmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK tarafından belirlenen tarihler aralığında e-devlet kapısı üzerinden veya belirlenen tarihler aralığında Fakültemizde kabul edilmektedir.

Kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüzde öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenci adaylarının başvuruları belirlenen tarihler aralığında Fakültemiz Dekanlığında ki birimler tarafından alınmakta, kabul edilen öğrencilerin kaydı Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın birimlerinde yapılmaktadır.

Yatay geçiş kategorileri kapsamında Bölümümüzde öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önceki üniversitelerinde kayıtlanarak başarılı olduğu derslerin müfredatımızda uygun görülen derslerin yerine intibakının yapılmasıyla ilgili çalışmalar, mevzuatlarına bağlı olarak intibak ve eşdeğerlik komisyonumuzca yürütülmektedir. Öğrencinin intibak programı kapsamına dahil edilen derslerinin yer aldığı intibak ve eşdeğerlik komisyonu tutanağı, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek nihai karara bağlanır ve harfsel başarı notuyla birlikte öğrencinin transkriptine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ na iletilir.

Yatay geçiş kategorileri kapsamında Bölümümüzde öğrenimlerine devam edecek öğrenciler, “Ders Kayıtları” sürecinde öncelikli olarak intibak programı kapsamı dışında kalan alt sınıflarının derslerine kayıtlanmaları gerekmektedir.

 

KAYIT DONDURMA (İZİNLİ AYRILMA) İŞLEMLERİ

Aşağıda yazılı kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyan ve bu durumunu resmi evrakıyla belgelendiren öğrenciler, dönem (güz veya bahar) başında “Ders Kayıtları” süreci sona ermeden Bölüm Başkanlığımıza dilekçe vermek suretiyle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

a) Ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında “Ders Kayıtları” süreci sona erdikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

b) Öğrenciye bir defada en fazla iki yarıyıl, toplamda da 4 yarıyıl izin verilebilir. İzinli sayılan yarıyıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

c) Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere kayıt dondurma işlemi uygulanmaz.

 

1) Hastalık İzni: Sağlık sorunları nedeniyle kaydının dondurulmasını talep eden öğrenci, dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık kurulu raporunun asıl suretini ve dilekçesini Bölüm Başkanlığına iletmesi gerekmektedir.

2) Askerlik İzni; Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması durumunda ilgili askerlik şubesinden alınacak belgenin asıl suretini ve dilekçesini Bölüm Başkanlığına iletmesi gerekmektedir.

3) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin; Maddi imkansızlık gerekçesiyle kaydının dondurulmasını talep eden öğrenci, ailesinin ikamet ettiği adresin bağlı bulunduğu muhtarlıktan evin geçimini temin eden kişi (baba-anne-dede vs.) adına düzenlenen fakirlik evrakının asıl suretini ve dilekçesini Bölüm Başkanlığına iletmesi gerekmektedir. Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.

4) Yurtdışında öğrenim görme; sebebiyle öğrenim göreceğinize dair belgenin ve dilekçenin Bölüm Başkanlığına iletmesi gerekmektedir.

Kayıt dondurma talebini içeren dilekçe ve ekinde gerekçesi belgelendirilen evrakın asıl sureti belirtilen süreç içerisinde Bölüm Başkanlığımıza elden teslim edilebileceği gibi, posta veya kargo aracılığıyla da Başkanlığımıza ulaştırılabilir. Faks veya sanal ortam araçları üzerinden gönderilen talepler işleme konulmaz.

Öğrencinin kaydının dondurulmasına dair talebi Bölüm Kurulu gündeminde değerlendirilir ve alınan alt karar Dekanlığa arz edilir. Dekanlık Makamı alt kararı Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alır ve olumlu/olumsuz yönde nihai karara bağlanan talep öğrencinin özlük dosyasına işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı