ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ

Bölümümüz I. ve II. öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan her bir öğrenciye kayıt tarihinden başlayarak mezun olana kadar ki eğitim öğretim süreci boyunca danışmanlık yapmak üzere bölüm kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri/elemanları arasından Bölüm Başkanlığınca belirlenen bir öğretim üyesi/elemanı görevlendirilir.

Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen danışman, Bölüm İdari Sekreteri tarafından Bilgi Yönetim Sistemi’ne tanımlanır.

Öğrenciler danışman öğretim üyesi/elemanı verilerine Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” menüsü üzerinden erişebilmektedir.

1) Danışman, lisans eğitim-öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler.

2) Danışman, müfredat çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu, seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur, öğrenciyi yönlendirir.

3) Danışman, öğrencinin mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak ilgili mevzuat çerçevesinde almasını sağlar.

4) Danışman, öğrencinin “ders kayıtları” süreci içerisinde kayıtlandığı derslerini “ders ekleme-bırakma-danışman onayları” sürecinde öğrenciyle birlikte inceler ve gerekli düzeltme ve düzenlemeleri yaparak derslere kesin kayıt işlemini gerçekleştirir.

5) Danışman, öğrencinin eğitim öğretim süreci konularıyla ilgili Bölüm Başkanlığımıza hitaben yazacağı dilekçesinin oluşturulmasında öğrenciye refakat eder ve öğrenci dilekçe formunda danışmana ayrılan alana konuyla ilgili açıklamalı görüşünü yazıp imzalayarak ilk aşama onayını gerçekleştirir.

6) Danışman, öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

7) Danışman, eğitim öğretim ile ilgili en güncel yönetmelik ve esasları takip ederek, bu bilgileri öğrencinin yönlendirilmesi için kullanır.

8) Öğrencinin izin, burs, staj, bitirme çalışmasında danışmanının görüşüne öncelik verilir.

9) Danışman, mezun olan öğrencinin ilişik kesme işlemleri sırasında e-bys üzerinde kendisine ayrılan bölümde, öğrencinin zorunlu ve seçmeli dersleri tamamladığını onaylar.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı