DERS KAYITLARI SÜRECİ

Lisans programlarımıza kayıtlı öğrencilerin ders kayıtlarını doğru ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi derslerde başarılı olmak kadar önemlidir. Öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında üzücü bir durumla karşı karşıya kalmaması için “Ders Kayıtları” sürecini büyük bir titizlikle gerçekleştirerek, süreci takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu denli öneme sahip “Ders Kayıtları” sürecinin detaylarıyla ortaya konulduğu çalışma, mezuniyete giden yolda öğrencilerimize kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır.

Bölümümüz I. ve II. öğretim programına kayıtlanan her öğrenci, kayıtlandığı yarıyıldan başlamak üzere mezun oluncaya kadar her yarıyıl başlangıcında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunun belirlediği “Akademik Takvim” de ilan edilen “Ders Kayıtları” süreci içerisinde “Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden derslerine ön kayıtlarını yapmak ve “danışman onayına gönder” mekle yükümlüdür.

“Ders Kayıtları” süreleri içerisinde ders kayıtlarını yapmayan öğrenciler o yarıyılda ki derslere/uygulamalara/sınavlara katılamazlar ve bu süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

Zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi uygulaması bulunmayan Tarih Bölümü lisans programlarına yeni kayıtlanan öğrenciler, müfredatımızda ki 1. Yarıyıl 7 adet zorunlu dersine ve Seçmeli I havuzundan ise 1. sınıf öğrencilerine yönelik açılan 3 adet seçmeli derse “Yeni Ders” statüsünde kayıt işlemi gerçekleştirerek, “Danışman Onayına Gönder” eceklerdir.

Lisans programlarımıza (I. ve II. öğretim) kayıtlanarak 1. Yarıyıldan itibaren eğitim öğretim sürecine başlayacak olan öğrencilerin alabilecekleri maksimum ECTS oranı 30 olarak belirlenmiştir. Bu oran 1. Yarıyılda öğrencinin kayıtlanması gereken 1. Yarıyıl zorunlu ve seçmeli derslerinin toplam ECTS oranına eşittir.

Kayıtlanılabilecek Maksimum Ders Sayısının Belirlenmesi

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü 30 ECTS olarak belirlenmiştir. Normal seyrinde eğitimine devam eden öğrencinin bulunduğu yarıyılını tamamlayabilmesi için kayıtlanması gereken 10 dersin toplam ECTS değeri 30’ dur.

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00’nin altında olan öğrencinin bulunduğu dönemde alabileceği maksimum ECTS oranı 30’dur.

Bulunulan yarıyılın ders kayıtları sürecinde genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00 veya üzerinde olan öğrencinin isteği ve danışmanının onayı ile alınabilecek ECTS oranı +12 arttırılarak, maksimum 42 ECTS oranına yükseltilmektedir. 42 ECTS oranı ise, 3 ECTS oranına sahip 14 adet derse kayıtlanılabileceği anlamını taşımaktadır. Normal şartlarda 30 ECTS oranına bağlı olarak toplamda 10 derse kayıtlanan öğrenci, fazladan (üst sınıfından) 4 derse daha kayıtlanarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağına sahip olmakla beraber, daha önceki dönemlerinden eksik/devamsız/başarısız olduğu derslerini telafi edebilir, daha önce kayıtlanarak başarılı olduğu derslere yeniden kayıtlanmak suretiyle genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltebilmektedir.

Dönemlere Göre Ders Dağılımları

Tarih Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı kalarak belirtilen seçmeli ders adetlerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir;

(1.Yarıyıl) = 1. Sınıf güz döneminde    ; 7 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli I Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders (1. sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden)

(2.Yarıyıl) = 1. Sınıf bahar döneminde ; 7 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli II Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders (1. sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden)

(3.Yarıyıl) = 2. Sınıf güz döneminde    ; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli III Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders (2. sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden)

(4.Yarıyıl) = 2. Sınıf bahar döneminde ; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli IV Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders (2. sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden)

(5.Yarıyıl) =  3. Sınıf güz döneminde    ; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli V Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders (3. sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden)

(6.Yarıyıl) = 3. Sınıf bahar döneminde ; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli VI Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders (3. sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden)

(7.Yarıyıl) = 4. Sınıf güz döneminde    ; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli VII Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders (4. sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden)

(8.Yarıyıl) = 4. Sınıf bahar döneminde ; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli VIII Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders (4. sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden)

1. SINIF

1. YARIYIL (GÜZ)

1. SINIF

2. YARIYIL (BAHAR)

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

1

101

 Osmanlı Paleografyası I

2

4

1

102

 Osmanlı Paleografyası II

2

4

2

103

 Tarih Metodolojisi I

2

4

2

104

 Tarih Metodolojisi II

2

4

3

107

 Eskiçağ Tarihi I

2

4

3

108

 Eskiçağ Tarihi II

2

4

4

109

 Orta Asya Türk Tarihi I

2

3

4

110

 Orta Asya Türk Tarihi II

2

3

5

115

 Türk Dili I

2

2

5

116

 Türk Dili II

2

2

6

125

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

6

126

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

7

127

 İngilizce I

2

2

7

128

 İngilizce II

2

2

Seçmeli I

Seçmeli II

8

1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (1. Seçmeli)

2

3

8

1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (1. Seçmeli)

2

3

9

1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (2. Seçmeli)

2

3

9

1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (2. Seçmeli)

2

3

10

1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (3. Seçmeli)

2

3

10

1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (3. Seçmeli)

2

3

2. SINIF

3. YARIYIL (GÜZ)

2. SINIF

4. YARIYIL (BAHAR)

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

1

201

 Osmanlıca Metinler I

2

3

1

202

 Osmanlıca Metinler II

2

3

2

207

 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi

2

3

2

210

 Bizans Tarihi

2

3

3

211

 Osmanlı Tarihi I

2

3

3

212

 Osmanlı Tarihi II

2

3

4

241

 Ortaçağ Avrupa Tarihi

2

3

4

242

 Türkiye Selçukluları Tarihi

2

3

5

243

 İslam Tarihi I

2

3

5

240

 İslam Tarihi II

2

3

6

245

 Siyasal Düşünceler Tarihi I

2

3

6

244

 Siyasal Düşünceler Tarihi II

2

3

Seçmeli III

Seçmeli IV

7

2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (1. Seçmeli)

2

3

7

2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (1. Seçmeli)

2

3

8

2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (2. Seçmeli)

2

3

8

2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (2. Seçmeli)

2

3

9

2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (3. Seçmeli)

2

3

9

2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (3. Seçmeli)

2

3

10

2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (4. Seçmeli)

2

3

10

2. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (4. Seçmeli)

2

3

3. SINIF

5. YARIYIL (GÜZ)

 3. SINIF

6. YARIYIL (BAHAR)

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

1

301

 Osmanlı Diplomatikası I

2

3

1

302

 Osmanlı Diplomatikası II

2

3

2

303

 Osmanlı Tarihi III

2

3

2

304

 Osmanlı Tarihi IV

2

3

3

351

 Yeniçağ Avrupa Tarihi

2

3

3

350

 Yakınçağ Avrupa Tarihi

2

3

4

353

 Modern Ortadoğu Tarihi I

2

3

4

352

 Modern Ortadoğu Tarihi II

2

3

5

355

 Türk Dünyası Tarihi I

2

3

5

354

 Türk Dünyası Tarihi II

2

3

6

357

 Osmanlı İktisat Tarihi

2

3

6

356

 Osmanlı Sosyal Tarihi

2

3

Seçmeli V

Seçmeli VI

7

3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (1. Seçmeli)

2

3

7

3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (1. Seçmeli)

2

3

8

3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (2. Seçmeli)

2

3

8

3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (2. Seçmeli)

2

3

9

3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (3. Seçmeli)

2

3

9

3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (3. Seçmeli)

2

3

10

3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (4. Seçmeli)

2

3

10

3. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (4. Seçmeli)

2

3

 4. SINIF

7. YARIYIL (GÜZ)

4. SINIF

8. YARIYIL (BAHAR)

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

1

403

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

3

1

402

 Atatürk ve Modern Türkiye

2

3

2

411

 Bitirme Projesi I

2

3

2

404

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

3

3

433

 Türk Demokrasi Tarihi

2

3

3

412

 Bitirme Projesi II

2

3

4

451

 Türk Dış Politikası I

2

3

4

428

 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi

2

3

5

455

 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi

2

3

5

444

 Türk Dış Politikası II

2

3

6

491

 Çağdaş Dünya Tarihi

2

3

6

450

 Cumhuriyet Dönemi Sosyal Tarihi

2

3

Seçmeli VII

Seçmeli VIII

7

4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (1. Seçmeli)

2

3

7

4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (1. Seçmeli)

2

3

8

4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (2. Seçmeli)

2

3

8

4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (2. Seçmeli)

2

3

9

4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (3. Seçmeli)

2

3

9

4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (3. Seçmeli)

2

3

10

4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (4. Seçmeli)

2

3

10

4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik (4. Seçmeli)

2

3

 

 

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Zorunlu Ders: Bulunulan dönemde (Güz/Bahar) lisans programlarımızda okutulmak üzere sabit olarak açılan ana derslerdir. Bilgi Yönetim Sistemi > “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” > “Açılan Dersler” menüsünde direkt olarak ekrana yansıyan dersler bulunulan dönemin zorunlu dersleridir. Güz dönemlerinde 1. – 3. – 5. – 7. Yarıyılın zorunlu dersleri, bahar dönemlerinde ise 2. – 4. – 6. – 8. Yarıyılın zorunlu dersleri açılır.

Seçmeli Havuzu: Lisans programımızın 1. yarıyılından başlayarak 8. yarıyılının sonuna kadar her yarıyılın öğretim planında yer alan ve bulunulan sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler arasından belirtilen ders adetlerince doldurulması zorunlu olan seçmeli ders gruplarına verilen addır.

Seçmeli Ders: Öğrencilerin bulunduğu dönemlerine (Güz/Bahar) ait seçmeli ders havuzlarını tamamlayabilmeleri için, müfredatımız ortak seçmeli havuzunda yer alan toplam 105 adet seçmeli ders içerisinden aşağıda belirtilen asgari sayıda seçmeli dersin Bölüm Başkanlığınca açılması ve öğrenciler tarafından da alınarak başarılı olunması zorunluluğu bulunmaktadır;

1. sınıf öğrencilerine yönelik asgari 3 adet seçmeli ders, “Güz: Seçmeli 1 / Bahar: Seçmeli 2”

2. sınıf öğrencilerine yönelik asgari 4 adet seçmeli ders, “Güz: Seçmeli 3 / Bahar: Seçmeli 4”

3. sınıf öğrencilerine yönelik asgari 4 adet seçmeli ders, “Güz: Seçmeli 5 / Bahar: Seçmeli 6”

4. sınıf öğrencilerine yönelik asgari 4 adet seçmeli ders, “Güz: Seçmeli 7 / Bahar: Seçmeli 8”

Yukarıda belirtilen seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı olarak, belirtilen ders adetlerince doldurmayan ve bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanamaz.

Yukarıda belirtilen seçmeli ders havuzlarına belirtilen seçmeli ders adetleri aşılarak “Yeni Ders” statüsünde fazladan eklenen dersler mezuniyete etki etmez.

Asgari sayıda açılma zorunluluğu olan seçmeli derslerin sayıları artırılmak suretiyle, öğrenciye seçenekler sunulabilmektedir. Örneğin; 2016-2017 güz yarıyılında 3. Sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere 6 adet seçmeli ders açılmıştır. 3. Sınıf (5. Yarıyıl) öğrencilerinin Seçmeli 5 havuzunu tamamlamaları için, açılan 6 adet seçmeli ders içerisinden 4 adet seçmeli dersini belirleyerek “Yeni Ders” statüsünde kayıtlanması zorunludur.

Kısacası “seçmeli ders” denildiğinde "isteğe bağlı, alınmasına gerek yok vb." algılar yanlıştır. Asıl olan öğrencinin bulunduğu yarıyılına ait seçmeli havuzunu, bulunduğu sınıfa yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden belirtilen ders adetlerince tamamlaması ve bu derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Seçmeli Ders Kodlarının Yorumlanması: Bulunulan yarıyıla ait seçmeli havuzu içerisinden, bulunulan sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersleri tespit edebilmek için derslere verilen kodların yorumlanması gerekmektedir.

Bunun için;

a) Öncelikle bulunduğunuz yarıyılın seçmeli havuzunu açınız,

b) Ders kodunun başlangıcından itibaren 6 hane ilerleyiniz,

c) Altıncı hanede yer alan rakam ( 1 ise 1. sınıf - 2 ise 2. sınıf - 3 ise 3. sınıf - 4 ise 4. sınıf dersi ) dersin kaçıncı sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açıldığını ifade etmektedir.

Örnek; 210001372010 kodlu Oğuzlar (Türkmenler) dersinin kodunun başlangıcından itibaren 6 hane ilerlediğimizde, 6. hanede 1 rakamı karşımıza çıkmaktadır.

1 rakamından, seçmeli dersin 1. sınıf öğrencilerine yönelik açılan ders olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıdaki örnekte verilen seçmeli dersi 210001372010 kodlu Oğuzlar (Türkmenler) kaçıncı yarıyıl öğrencileri seçebilir?

Örnekte verilen seçmeli dersin bulunulan dönemde açılması durumunda;

a) 1. yarıyılda bulunan 1. Sınıf öğrencileri Seçmeli I havuzu içerisinden “Yeni Ders” statüsünde,

b) Seçmeli I havuzunu 3 adet dersle tamamlamayan ve daha önceki yıllarda bu derse kayıtlanmayanlar Seçmeli I havuzu içerisinden “Yeni Ders” statüsünde,

c) Seçmeli I havuzundan daha önceki yıllarda kayıtlandığı bu dersten başarılı olan ve bu derse yeniden kayıtlanarak notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Seçmeli I havuzu içerisinden “Tekrar” statüsünde, “Oğuzlar (Türkmenler): BA/BB/CB/CC/DC/DD)” dersini tekrar > “Oğuzlar  (Türkmenler)” dersi.

d) Seçmeli I havuzundan daha önceki yıllarda kayıtlandığı bu derste başarısız/devamsız olan öğrenciler Seçmeli I havuzu içerisinden “Tekrar” statüsünde, (Oğuzlar (Türkmenler): FD/FF/NA) dersini tekrar > “Oğuzlar (Türkmenler)” dersi.

e) Seçmeli I havuzundan daha önceki yıllarda kayıtlanılarak başarılı olunmuş farklı bir dersinin yerine bu derse kayıtlanarak notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Seçmeli I havuzu içerisinden “Ders Saydırma İşlemi” statüsünde, “Eski Yunan Tarihi: BA/BB/CB/CC/DC/DD)” dersi yerine > “Oğuzlar (Türkmenler)” dersi.

f) Seçmeli I havuzundan daha önceki yıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunmuş farklı bir dersinin yerine, bu derse kayıtlanmak isteyen öğrenciler Seçmeli I havuzu içerisinden “Ders Saydırma İşlemi” statüsünde, “Siyaset Bilimine Giriş: FD/FF/NA)” dersi yerine > “Oğuzlar (Türkmenler)” dersi.

g) Seçmeli I havuzundan daha önceki yıllarda kayıtlanılarak başarılı olunmuş ve bulunulan dönem içerisinde açılmayan farklı bir dersin yerine, bu derse kayıtlanarak notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Seçmeli I havuzu içerisinden “Ders Saydırma İşlemi” statüsünde, “Tarih Sosyolojisi: BA/BB/CB/CC/DC/DD)” dersi yerine > “Oğuzlar (Türkmenler)” dersi.

h) Seçmeli I havuzundan daha önceki yıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunmuş ve bulunulan dönem içerisinde açılmayan farklı bir dersinin yerine, bu derse kayıtlanmak isteyen öğrenciler Seçmeli I havuzu içerisinden “Ders Saydırma İşlemi” statüsünde, “Tarihi Coğrafya: FD/FF/NA)” dersi yerine > “Oğuzlar (Türkmenler)” dersi.

ı) Lisans programından süresi içerisinde (8 yarıyıl) mezun olamayan öğrencilerden bu derse daha önceki yarıyıllarda kayıtlanmayanlar, tamamlamadıkları herhangi bir seçmeli havuzundan “Yeni Ders” statüsünde,

j) Lisans programından süresi içerisinde (8 yarıyıl) mezun olamayan öğrencilerden, daha önceki yıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan ve bulunulan dönem içerisinde açılmayan farklı bir dersin yerine, başarısız/devamsız olunan dersin yer aldığı seçmeli havuzu içerisinden “Ders Saydırma İşlemi” statüsünde,

 

Detaylı Örnek;  2016-2017 güz yarıyılında seçmeli havuzlarının tamamında yer alan 210001372010 kodlu Oğuzlar (Türkmenler) dersine verilen rakamsal kodu daha detaylı incelersek;

210001372010 kodunun ilk hanesinde yer alan ( 2 ) rakamı, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim kodunu,

210001372010 kodunun ikinci ve üçüncü hanelerinde yer alan ( 10 ) rakamı, dersin Tarih Bölümü I. öğretim programı müfredatında yer aldığını, (I. öğretim kodumuz 10, II. öğretim kodumuz 14’ tür.)

210001372010 kodunun altıncı hanesinde yer alan ( 1 ) rakamı, dersin 1. Sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açıldığını,

210001372010 kodunun sekizinci hanesinde yer alan ( 7 ) rakamı teksayı olduğundan güz dönemi dersi olduğunu, ( Tek sayı güz, çift sayı ise bahar dönemi dersidir.)

210001372010 kodunun son dört hanesinde yer alan ( 2010 ) rakamı dersin 2010 yılında müfredata eklendiğini ifade eder.

 

Seçmeli Derslerde Ortak Havuz Uygulaması

Bulunulan dönem (yarıyıl) içerisinde lisans programlarımızda okutulmak üzere açılan seçmeli derslerin tamamı, Seçmeli I – Seçmeli II – Seçmeli III – Seçmeli IV – Seçmeli V – Seçmeli VI – Seçmeli VII – Seçmeli VIII havuzlarının tamamında teknik olarak yer almaktadır. Ortak havuz uygulamasının temel amaçları;

a) Güz yarıyılı ders kayıtları sürecinde bulunduğu sınıfın zorunlu derslerine kayıtlanan ve bulunduğu yarıyılın seçmeli ders havuzunu bulunduğu sınıfa yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden belirtilen ders adetlerince tamamlayan öğrenciler geriye kalan ECTS oranınca, bulunduğu sınıfına ait bahar dönemi seçmeli havuzundan bulunulan sınıfa yönelik açılan diğer seçmeli derse/derslere kayıtlanabilir. Bu durum bahar dönemi ders kayıtları sürecinde de geçerlidir.

b) Süresi içerisinde (8 yarıyıl) lisans programından mezun olamayan öğrencilerin tamamlamadıkları seçmeli havuzlarına daha önceki yıllarda kayıtlanmadıkları, sınıf koşuluna bakılmaksızın herhangi bir seçmeli derse herhangi bir seçmeli havuzundan (Yeni Ders / Tekrar Ders / Ders Saydırma kategorilerinde ) ders kaydı yapılabilir.

c) Yaz öğretiminde açılan herhangi bir seçmeli dersin sınıf koşuluna bakılmaksızın, herhangi bir seçmeli havuzundan (Yeni Ders / Tekrar Ders / Ders Saydırma) kategorilerinde ders kaydı yapılabilir.

Sekiz yarıyıldan oluşan lisans programı süresini aşmayan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı ders kayıtları sürecinde (yaz öğretimi hariç) bulunduğu yarıyılına ait seçmeli havuzundan sadece bulunduğu sınıfına yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden tamamlaması gereken ders adetlerince ders seçimi yapar.

 

Seçmeli Derslere Kayıtlanma Kategorileri

Yeni Ders: Bulunulan yarıyıla ait seçmeli havuzunu bulunulan sınıfa yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden belirtilen seçmeli ders adetlerince doldurmaya yönelik ilk kez kayıtlanılan seçmeli derstir.

Tekrar     : Daha önceki yarıyıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan yahut notu yetersiz görülen dersin yer aldığı seçmeli ders havuzundan, aynı derse yeniden kayıtlanma işlemidir. Bulunulan dönem içerisinde aynı dersin açılması durumunda seçmeli ders tekrar edilebilir. Not yükseltmek amacıyla dersin tekrar edilmesi öğrencinin isteğine bağlıdır.

Ders Saydırma: Daha önceki yarıyıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan yahut notu yetersiz görülen dersin yerine dersin bulunduğu havuzdan ve havuzun bulunduğu sınıf öğrencilerine yönelik açılan seçmeli dersler içerisinden daha önce kayıtlanılmamış farklı bir derse kayıtlanma işlemidir. Bulunulan dönem içerisinde başarısız/devamsız olunan aynı dersin açılmaması durumunda veya ders açılsa bile öğrencinin isteği doğrultusunda farklı bir seçmeli derse kayıtlanmak suretiyle ders saydırma işlemi yapılabilir. Ders saydırma işlemleri “Ders Kayıtları” sürecinde öğrenciler ve “Danışman Onayları” sürecinde ise danışmanlar tarafından “Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden yapılabilir.

              

Seçmeli Derslere Kayıtlanma İşlemleri (Teknik Anlatım)

Yeni Ders:

a) Bulunulan yarıyılın seçmeli ders havuzu tespit edilerek “+” simgesi işaretlenerek seçmeli ders havuzu açılır.

b) Seçmeli ders havuzunu tamamlamak için kaç adet seçmeli derse “Yeni Ders” statüsünde kayıtlanılması gerektiği belirlenir. (Yukarıdaki “Dönemlere Göre Ders Dağılımları” tablosundan bakınız.)

c) Ders kodlarını yorumlamak suretiyle derslerin kaçıncı sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açıldığı bilgisine ulaşılır.

d) Bulunulan sınıf öğrencilerine yönelik okutulacak dersler içerisinden ilk kez kayıtlanacağınız seçmeli derslerin kutucuk alanı işaretlenerek > “Seçiniz” alanı “Yeni Ders” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

Tekrar   :

a) Daha önceki yarıyıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan yahut notu yetersiz görülen dersin yer aldığı seçmeli ders havuzu tespit edilerek “+” simgesi işaretlenerek seçmeli ders havuzu açılır.

b) Tekrar kayıtlanılacak seçmeli dersin kutucuk alanı işaretlenerek > “Seçiniz” alanı “R / Dersin Kodu (Dersin Notu)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

Örneğin; 2015/16 güz yarıyılında Seçmeli III havuzundan kayıtlanılan ve “FF” notu ile başarısız olunan 210002472010 kodlu Türk Kültür Tarihi dersi, 2016/17 güz yarıyılında açılmış olması kaydıyla tekrar edilebilir.

     ⊗ Seçmeli III     ⇒    210002472010 Türk Kültür Tarihi     ⇒      “Seçiniz”    ⇒    “R/210002472010 (FF)    ⇒     “Seçilenleri Ekle”

Ders Saydırma:

a) Daha önceki yarıyıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan yahut notu yetersiz görülen dersin yer aldığı seçmeli ders havuzu tespit edilerek “+” simgesi işaretlenerek seçmeli ders havuzu açılır.

b) Ders kodlarını yorumlamak suretiyle derslerin kaçıncı sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açıldığı bilgisine ulaşılır.

c) Başarısız/devamsız olunan yahut notu yetersiz görülen dersin yerine kayıtlanılacak ve daha önceki yıllarda kayıtlanılmamış sınıf seçmelisinin kutucuk alanı işaretlenerek > “Seçiniz” alanı “R / Daha Önceki Yarıyıllarda Alınan Dersin Kodu (Dersin Notu)”durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

Örneğin; 2014/15 güz yarıyılında Seçmeli V havuzundan kayıtlanılan ve “NA” notu ile başarısız olunan 210003152003 kodlu Tarih Yazıcılığı dersinin yerine, 2016/17 güz yarıyılında açılan 210003672010 kodlu Türk Düşünce Tarihi dersine kayıtlanılabilir.

      ⊗ Seçmeli V     ⇒     210003672010 Türk Düşünce Tarihi    ⇒    “Seçiniz”   ⇒   “R/210003152003 (NA)    ⇒     “Seçilenleri Ekle”

 

              DERS KAYITLARI SÜRECİ UYGULAMA ESASLARI

1) Güz ve bahar dönemi “Ders Kayıtları” sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde yayınlanan “Akademik Takvim” den ve aynı web sitesindeki “Ders Kayıtları” menüsünden takip edilmelidir.

2) Bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler “Bilgi Yönetim Sistemi” portalındaki “İlk Şifrenizi Oluşturmak İçin Tıklayınız” bağlantısını kullanarak hesaplarını aktif hale getirmelidirler.

3) Bölümümüzde öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerden “Bilgi Yönetim Sistemi” şifresini hatırlayamayanlar, (0374 254 1000) no.lu Üniversitemiz genel santrali ile iletişime geçerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ilgili birimlerinin 1158 – 1160 – 1161 dahili telefonlarından şifrelerinin sıfırlatılması talebinde bulunmaları gerekmektedir.

4) Belirlenen ve ilan edilen süreler içerisinde öğrenciler tarafından online bağlantılı masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan yapılması zorunlu “Ders Kayıtları” işlemleri için öğrencinin Fakülteye gelmesine gerek yoktur.

5) Üniversitemiz web sayfasında yer alan www.ibu.edu.trBilgi Yönetim Sistemi” portalına kullanıcı adı ve şifre yazılarak giriş yapılır.

6) “Sunulan Dersler” menüsünden “Üst Birim” alanını > “Fen Edebiyat Fakültesi” ve “Birim” alanını > “Tarih / Tarih (İ.Ö.)” durumuna getirerek, “Listele” butonunu işaretlenir.

Gelen ekranda bulunulan dönem içerisinde bölümümüzde açılan derslerin kodu, adı, sorumlu öğretim üyesi bilgileri görülebildiği gibi, ders kodlarının solunda yer alan “>” simgesinin işaretlendiğinde dersin zorunlu veya seçmeli ders bilgisi “Z/S” (Zorunlu)-(Seçmeli)”, derslerin ECTS değeri vb. bilgiler buradan incelenmelidir.

7) Ders kayıt işlemlerine başlanılmadan önce “Başarı Durum Belgesi (Transkript)” menüsü açılarak, gelen ekranın sol üst köşesinde yer alan “Mezuniyet Transkripti” alanı işaretlenerek bulunulan dönemde alınması gereken zorunlu dersler ve bulunulan döneme ait seçmeli ders havuzu tespit edilir.

8) “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” menüsü açılır. Açılan menünün üst tarafında ki alandan öğrenci bilgileri, danışman öğretim üyesi bilgileri, öğrencinin sınıfı/yarıyılı, alınan ve tamamlanan kredi bilgileri, GANO bilgisi,  alınabilecek maksimum ECTS oranı, II. öğretim programı öğrencileri için ödenecek öğrenim ücreti tutarı vb. bilgiler incelenmelidir.

9) “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” menüsündeki “Açılan Dersler” alanı işaretlenerek ders kayıt işlemleri başlatılır.

10) Ders kayıtları, öğrencinin bulunduğu dönemde alabileceği maksimum ECTS oranınca aşağıda yazılı aşama sıralaması takip edilerek yapılmalıdır;

11) Birinci aşamada öğrencinin alt yarıyıllarının aynı döneminde başarısız/devamsız (FD/FF/NA) olduğu zorunlu statüsünde ki dersleri bulunuyorsa, bu derslerin kayıtları “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca gerçekleştirilir. (İsteğe bağlı değildir.) Başarısız/devamsız olunan zorunlu ders bulunmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilir.

a) Bu zorunlu derslere ayrıca öğrencinin ders kaydı yapmasına gerek yoktur.

b) Öğrenci bu zorunlu derslerden başarılı oluncaya kadar, derslerin açıldığı dönemde “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca ders kaydı gerçekleştirilir.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca bu derslere yapılan ders kayıtları iptal edilemez.

d) Kayıt işlemi “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca gerçekleştirilen bu zorunlu dersler “Seçilen Dersler” alanında direkt olarak yer alır.

12) İkinci aşamada öğrenci bulunduğu yarıyılının (sınıfının) zorunlu statüsünde ki derslerinin tamamına kayıtlanmalıdır. (İsteğe bağlı değildir.)

a) “Açılan Dersler” alanında direkt olarak ekrana yansıyan dersler, bulunulan dönemde (güz/bahar) tüm sınıflara (1-2-3-4) yönelik olarak açılan zorunlu derslerdir.

b) Öğrenci bu dersler arasından bulunduğu sınıfın zorunlu statüsündeki derslerini belirler. (Dönemlere göre ders dağılımları tablosundan bakınız.)

c) Belirlenen zorunlu derslerin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

d) Kayıt işlemi gerçekleştirilen zorunlu dersler “Açılan Dersler” alanından “Seçilen Dersler” alanına portal tarafından aktarılacaktır.

13) Üçüncü aşamada öğrencinin alt sınıflarının bulunulan dönemine (güz/bahar) bağlı seçmeli havuzlarında ders eksiği bulunuyorsa seçmeli havuzlarının tamamlanması gerekmektedir. (İsteğe bağlı değildir.) Seçmeli havuzlarında ders eksiği bulunmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilir.

a) Alt sınıfların bulunulan dönemine bağlı seçmeli ders eksiği bulunan seçmeli havuzu belirlenir.

b) Belirlenen seçmeli ders havuzunu tamamlamak için geriye kalan kaç adet seçmeli derse kayıtlanılması gerektiği bilinmelidir. (Dönemlere göre ders dağılımları tablosundan bakınız.)

c) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

d) Bu havuz içerisinden bulunulan sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir. (Seçmeli ders kodlarının yorumlanması konusuna bakınız.)

e) Kayıtlanılacak seçmeli derslerin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “Yeni Ders” konumuna getirilir ve “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

f) Kayıt işlemi gerçekleştirilen seçmeli dersler “Açılan Dersler” alanından “Seçilen Dersler” alanına portal tarafından aktarılacaktır.

14) Dördüncü aşamada öğrencinin alt sınıflarının bulunulan dönemine (güz/bahar) bağlı seçmeli havuzlarından kayıtlanarak devamsız oldukları (NA) seçmeli derslerine “Tekrar/Ders Saydırma” statüsünde kayıtlanılmalıdır. (İsteğe bağlı değildir.) Devamsız olunan seçmeli ders bulunmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilir.

a) Alt sınıflarının aynı döneminde kayıtlanılarak devamsız olunan seçmeli ders/derslerin bulunduğu seçmeli ders havuzu belirlenir. (Mezuniyet transkriptinize bakınız.)

b) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

c) Bu havuzun bağlı olduğu sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir. (Seçmeli ders kodlarının yorumlanması konusuna bakınız.)

d) Devamsız olunan aynı ders bulunulan dönemde açıldıysa ve öğrenci aynı derse yeniden kayıtlanmak istiyorsa; seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Tekrarlanacak Dersin Kodu (Dersin Notu NA)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. (Seçmeli Derslere Kayıtlanma İşlemleri (Teknik Anlatım) “Tekrar” konusuna bakınız.)

e) Devamsız olunan aynı ders bulunulan dönemde açılmadıysa veya açılmış olsa bile öğrenci aynı derse yeniden kayıtlanmak istemiyorsa; dersin bulunduğu seçmeli ders havuzu açılarak bu havuzdan daha önceki yarıyıllarda devamsız olduğu dersinin yerine alacağı diğer seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Daha Önceki Devamsız Olunan Dersin Kodu (Dersin Notu NA)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. (Seçmeli Derslere Kayıtlanma İşlemleri (Teknik Anlatım) “Ders Saydırma” konusuna bakınız.)

15) Beşinci aşamada öğrenciler bulundukları yarıyılın bağlı olduğu seçmeli havuzunu tamamlamak için bulundukları sınıfa yönelik açılan seçmeli dersler arasından belirleyecekleri seçmeli derslerine “Yeni Ders” statüsünde kayıtlanmalıdır. (İsteğe bağlı değildir.)

a)“Açılan Dersler” alanındaki seçmeli ders havuzları arasından (Seçmeli I – Seçmeli II – Seçmeli III – Seçmeli IV – Seçmeli V – Seçmeli VI – Seçmeli VII – Seçmeli VIII) bulunulan yarıyılın seçmeli havuzu belirlenir. (Mezuniyet transkriptinize bakınız.)

b) Belirlenen seçmeli ders havuzunu tamamlamak için kaç adet seçmeli derse kayıtlanılması gerektiği bilinmelidir. (Dönemlere göre ders dağılımları tablosundan bakınız.)

c) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

d) Bu havuz içerisinden bulunulan sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir. (Seçmeli ders kodlarının yorumlanması konusuna bakınız.)

e) Tespit edilen seçmeli derslerin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “Yeni Ders” konumuna getirilir ve “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

f) Kayıt işlemi gerçekleştirilen seçmeli dersler “Açılan Dersler” alanından “Seçilen Dersler” alanına portal tarafından aktarılacaktır.

16) Altıncı aşamada öğrencinin alt sınıflarının bulunulan dönemine (güz/bahar) bağlı seçmeli havuzlarından kayıtlanarak başarısız oldukları (FD/FF) seçmeli derslerine “Tekrar/Ders Saydırma” statüsünde kayıtlanılmalıdır. (İsteğe bağlı değildir.) Başarısız olunan seçmeli ders bulunmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilebilir.

a) Alt sınıflarının aynı döneminde kayıtlanılarak başarısız olunan seçmeli ders/derslerin bulunduğu seçmeli ders havuzu belirlenir. (Mezuniyet transkriptinize bakınız.)

b) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

c) Bu havuzun bağlı olduğu sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir. (Seçmeli ders kodlarının yorumlanması konusuna bakınız.)

d) Başarısız olunan aynı ders bulunulan dönemde açıldıysa ve öğrenci aynı derse yeniden kayıtlanmak istiyorsa; seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Tekrarlanacak Dersin Kodu (Dersin Notu FD/FF)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. (Seçmeli Derslere Kayıtlanma İşlemleri (Teknik Anlatım) “Tekrar” konusuna bakınız.)

e) Başarısız olunan aynı ders bulunulan dönemde açılmadıysa veya açılmış olsa bile öğrenci aynı derse yeniden kayıtlanmak istemiyorsa; dersin bulunduğu seçmeli ders havuzu açılarak bu havuzdan daha önceki yarıyıllarda başarısız olduğu dersinin yerine alacağı diğer seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Daha Önceki Başarısız Olunan Dersin Kodu (Dersin Notu FD/FF)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. (Seçmeli Derslere Kayıtlanma İşlemleri (Teknik Anlatım) “Ders Saydırma” konusuna bakınız.)

17) Yedinci aşamada öğrencinin alt sınıflarının bulunulan döneminde (güz/bahar) kayıtlanarak başarılı olduğu zorunlu/seçmeli derslerin notunu yükseltmek için bu derslere “Tekrar/Ders Saydırma” statüsünde kayıtlanılabilir. (İsteğe bağlıdır.) Not yükseltmek istenmiyorsa bir sonraki aşamaya geçilebilir.

a) Zorunlu dersin notu yükseltilmek isteniyorsa, zorunlu dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

b) Seçmeli dersin notu yükseltilmek isteniyorsa, seçmeli dersin bulunduğu seçmeli ders havuzunu belirlenir. (Mezuniyet transkriptinize bakınız.)

c) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

d) Bu havuzun bağlı olduğu sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir. (Seçmeli ders kodlarının yorumlanması konusuna bakınız.)

e) Başarılı olunan ve notu yükseltilmek istenen aynı ders bulunulan dönemde açıldıysa ve öğrenci aynı derse yeniden kayıtlanmak istiyorsa; seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Tekrar Alınacak Dersin Kodu (Dersin Notu BA/BB/CB/CC/DC/DD)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. (Seçmeli Derslere Kayıtlanma İşlemleri (Teknik Anlatım) “Tekrar” konusuna bakınız.)

f) Başarılı olunan ve notu yükseltilmek istenen aynı ders bulunulan dönemde açılmadıysa veya açılmış olsa bile öğrenci aynı derse yeniden kayıtlanmak istemiyorsa; dersin bulunduğu seçmeli ders havuzu açılarak bu havuzdan daha önceki yarıyıllarda başarılı olduğu dersinin yerine alacağı diğer seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Daha Önceki Başarılı Olunan Dersin Kodu (Dersin Notu BA/BB/CB/CC/DC/DD)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. (Seçmeli Derslere Kayıtlanma İşlemleri (Teknik Anlatım) “Ders Saydırma” konusuna bakınız.)

18) Sekizinci aşamada alt sınıflarının bulunulan dönemlerinden eksik/başarısız/devamsız olunan zorunlu/seçmeli dersi bulunmayan ve bulundukları yarıyılın zorunlu ve seçmeli derslerine kayıtlanan öğrenciler bir üst sınıfın zorunlu dersleri arasından belirleyeceği zorunlu derslere veya üst sınıfının seçmeli ders havuzundan üst sınıfına yönelik açılan seçmeli derslere “Yeni Ders” kategorisinde ders kaydı yapılabilir. (İsteğe bağlıdır.)

19) “Seçilen Dersler” alanına aktarılan ders kayıtlarının kontrolü mezuniyet transkriptiyle eşleştirilmek suretiyle yapılmalıdır.

20)  “Danışman Onayına Gönder” alanı işaretlendikten sonra “Kayıt Aşaması: Danışman İnceleme” durumuna getirilir. Bu aşamadan sonra ders kayıtları teknik olarak silinemez, geriye kalan ECTS varsa ders ekleme işlemi yapılabilir.

21) “Kayıt Aşaması: Taslak” ta kalan öğrencilerin ders kayıtları tamamlanmış sayılmaz. Bu öğrenciler ders kaydı yapmamış sayılır.

22) “Ders Kayıtları” süreci sona ermeden “Yazdır” alanı işaretlenerek, ders kayıtları listesinin bir çıktısı mutlaka alınmalıdır. “Ders Kayıtları” süreci sona erdiğinde “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” menüsü pasifize edildiğinden ders kayıtlarının çıktısı alınamayacaktır. Bu durumda öğrenciler bulunulan dönemde kayıtlandıkları derslerin dökümünü “Öğrenci Devam Durumu” menüsünden almalıdırlar.

23) Çıktısı alınan ders kayıtları listesindeki seçmeli ders adlarının yanına parantez içinde hangi seçmeli havuzundan ve hangi kategoride kayıtlanıldığı yazılmalıdır.

Örneğin; 210001432010 kodlu Eski Yunan Tarihi (Seçmeli I - Yeni Ders / Tekrar Ders / Ders Saydırma)

24) Ders kayıtları listesi sayfasının sağ alt köşesi öğrenci tarafından imzalanarak, “Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları” süreci içerisinde danışman öğretim üyesine teslim edilmek üzere öğrenci tarafından muhafaza edilir.

25) Tarih Bölümü lisans programına kayıtlı öğrenciler yukarıda yazılı ders kayıtları uygulama esasları çerçevesinde ders kayıtlarını yapmalıdırlar.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı