1.Yarıyıl: Güz

2.Yarıyıl: Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi | ECTS

Harfli Başarı Notu

Açıklama

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi | ECTS

Harfli Başarı Notu

Açıklama

210001012004

Osmanlı Paleografyası I

2 | 4

BB

 

210001022004

Osmanlı Paleografyası II

2 | 4

DD

 

210001032004

Tarih Metodolojisi I

2 | 4

BB

 

210001042004

Tarih Metodolojisi II

2 | 4

AA

 

210001072010

Eskiçağ Tarihi I

2 | 4

BB

 

210001082010

Eskiçağ Tarihi II

2 | 4

DD

 

210001092004

Orta Asya Türk Tarihi I

2 | 3

DD

 

210001102004

Orta Asya Türk Tarihi II

2 | 3

CC

 

210001152010

Türk Dili I

2 | 2

BB

 

210001162010

Türk Dili II

2 | 2

AA

 

210001252010

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2 | 2

CC

 

210001262010

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2 | 2

DC

 

210001272010

İngilizce I

2 | 2

DD

 

210001282010

İngilizce II

2 | 2

CB

 

210001992010

Seçmeli I

6 | 9

 

S.D.G.

210001982010

Seçmeli II

6 | 9

 

S.D.G.

210001192004  Siyaset Bilimine Giriş

2 | 3

CC

 

210001302010  Bilim ve Teknoloji Tarihi

2 | 3

CC

 

210001392010  Tarihi Coğrafya

2 | 3

CC

 

210001362010  Türklerde Arşivcilik

2 | 3

CC

 

210001472010  Arapça I

2 | 3

AA

 

210001462010  Arapça II

2 | 3

CB

 

3.Yarıyıl: Güz

4.Yarıyıl: Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi | ECTS

Harfli Başarı Notu

Açıklama

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi | ECTS

Harfli Başarı Notu

Açıklama

210002012005

Osmanlıca Metinler I

2 | 3

AA

 

210002022005

Osmanlıca Metinler II

2 | 3

AA

 

210002072005

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi

2 | 3

DD

 

210002102005

Bizans Tarihi

2 | 3

CC

 

210002112005

Osmanlı Tarihi I

2 | 3

DD

 

210002122005

Osmanlı Tarihi II

2 | 3

CC

 

210002412010

Ortaçağ Avrupa Tarihi

2 | 3

CC

 

210002402010

İslam Tarihi-II

2 | 3

DC

 

210002432010

İslam Tarihi-I

2 | 3

NA

Devamsız

210002422010

Türkiye Selçukluları Tarihi

2 | 3

CC

 

210002452010

Siyasal Düşünceler Tarihi-I

2 | 3

BA

 

210002442010

Siyasal Düşünceler Tarihi-II

2 | 3

CB

 

210002992010

Seçmeli III

8 | 12

 

S.D.G.

210002982010

Seçmeli IV

8 | 12

 

S.D.G.

210002052005  İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi

2 | 3

NA

Devamsız

210002082005  Anadolu Beylikleri Tarihi

2 | 3

    BA

 

210002192005  Sömürgecilik Tarihi

2 | 3

FF

Başarısız

210002482010  İslam Medeniyeti Tarihi

2 | 3

    CB

 

210002472010  Türk Kültür Tarihi

2 | 3

FF

Başarısız

210002502010  Şehir Tarihi

2 | 3

DD

 

210002492010  Osmanlı Tarihinin Kaynakları

2 | 3

CC

 

210002562010  Dünya Liderleri Tarihi

2 | 3

DC

 

5.Yarıyıl: Güz

6.Yarıyıl: Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi | ECTS

Harfli Başarı Notu

Açıklama

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi | ECTS

Harfli Başarı Notu

Açıklama

210003012005

Osmanlı Diplomatikası I

2 | 3

DD

 

210003022005

Osmanlı Diplomatikası II

2 | 3

 

A.D.

210003032005

Osmanlı Tarihi III

2 | 3

CC

 

210003042005

Osmanlı Tarihi IV

2 | 3

 

A.D.

210003512010

Yeniçağ Avrupa Tarihi

2 | 3

CC

 

210003502010

Yakınçağ Avrupa Tarihi

2 | 3

DC

 

210003532010

Modern Ortadoğu Tarihi-I

2 | 3

CC

 

210003522010

Modern Ortadoğu Tarihi-II

2 | 3

CC

 

210003552010

Türk Dünyası Tarihi I

2 | 3

DD

 

210003542010

Türk Dünyası Tarihi II

2 | 3

 

A.D.

210003572010

Osmanlı İktisat Tarihi

2 | 3

FF

Başarısız

210003562010

Osmanlı Sosyal Tarihi

2 | 3

 

A.D.

210003992010

Seçmeli V

6 | 9

 

S.D.G.

210003982010

Seçmeli VI

8 | 12

 

S.D.G.

210003062005  Osmanlı Teşkilat Tarihi

2 | 3

CC

 

210003182005  Tarih Felsefesi

2 | 3

AA

 

210003152003  Tarih Yazıcılığı

2 | 3

DD

 

210003662010  Türk Denizcilik Tarihi

2 | 3

BA

 

210003612010  Osmanlı Diplomasi Tarihi

2 | 3

CC

 

210003722010  Osmanlı Medeniyeti Tarihi

2 | 3

DC

 

 

 

 

 

210003792010  Uzakdoğu Tarihi

2 | 3

CC

 

7.Yarıyıl: Güz

8.Yarıyıl: Bahar

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi | ECTS

Harfli Başarı Notu

Açıklama

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi | ECTS

Harfli Başarı Notu

Açıklama

210004032005

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2 | 3

 

A.D.

210004022005

Atatürk ve Modern Türkiye

2 | 3

 

A.D.

210004112005

Bitirme Projesi I

1 | 3

 

A.D.

210004042005

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2 | 3

 

A.D.

210004332005

Türk Demokrasi Tarihi

2 | 3

 

A.D.

210004122005

Bitirme Projesi II

1 | 3

 

A.D.

210004512010

Türk Dış Politikası-I

2 | 3

 

A.D.

210004282005 Cumhuriyet Dönemi                                      Eğitim ve Kültür Tarihi

2 | 3

 

A.D.

210004552010

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi

2 | 3

 

A.D.

210004442010

Türk Dış Politikası-II

2 | 3

 

A.D.

210004912010

Çağdaş Dünya Tarihi

2 | 3

 

A.D.

210004502010  Cumhuriyet Dönemi Sosyal Tarihi

2 | 3

 

A.D.

210004992010

Seçmeli VII

0 | 0

 

S.D.G.

210004982010

Seçmeli VIII

0 | 0

 

S.D.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK DERS KAYDI UYGULAMASI

 

2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları

2016 – 2017 akademik yılı güz yarıyılı ders kayıtları sürecinde mezuniyet transkripti yukarıda yer alan öğrencinin ders kayıt işlemlerini gerçekleştirme süreci aşağıda örnek olarak anlatılmaktadır;

* 2013 yılında Bölümümüze kayıtlanan öğrenci eğitim öğretim sürecinin 7. Yarıyılında (güz) bulunmaktadır.

** Öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ nin üzerinde olduğunu varsayılırsa, kayıt sürecinde alabileceği maksimum ECTS oranı 42 olacaktır. Bu oran öğrencinin bulunduğu dönemin ders kayıtlarında 3 ECTS değerine sahip toplamda 14 derse kayıtlanabileceği anlamına gelmektedir.

*** Başarı seviyesi düşük olduğu gözlemlenen öğrencinin lisans programını süresi (8 yarıyıl) içerisinde tamamlayabilmesi için bulunduğu güz döneminde alabileceği 14 adet dersine kayıtlanarak, bu derslerinden başarılı olması gerekmektedir.

**** Güz yarıyıllarında okutulmak üzere 1. - 3. - 5. - 7. yarıyılın zorunlu dersleri sabit olarak açılır.

***** Seçmeli derslerde ortak havuz uygulamasından dolayı güz yarıyıllarında Seçmeli I – Seçmeli II – Seçmeli III – Seçmeli IV – Seçmeli V – Seçmeli VI – Seçmeli VII – Seçmeli VIII havuzlarının tamamını teknik olarak görebilecek öğrenci, bu seçmeli havuzları arasından Seçmeli I - Seçmeli III - Seçmeli V - Seçmeli VII havuzları içerisinden belirtilen seçmeli ders adetleri ve belirlenen koşullara bağlı olarak seçmeli derslerine kayıtlanacaktır.

****** Öğrenci bulunduğu yarıyılına (7. Yarıyıl) ait zorunlu ve seçmeli derslerine kayıtlanmadan önce, alt yarıyıllarında ki (daha önceki güz dönemlerini) zorunlu derslerini, seçmeli ders eksikliklerini tamamlaması ve devamsızlık notu bulunan seçmeli derslerini telafi etmesi gerekir.

 

  1. Aşama: Öğrenci, 1. yarıyılında zorunlu derslerinin tümüne kayıtlanmış ve bu derslerden başarılı olmuştur.
  2. Aşama: Öğrenci, 3. yarıyılında kayıtlandığı aşağıda yazılı zorunlu dersinden “NA” devamsızlık notu ile başarısız olmuştur. Bu ders bulunulan dönemde açıldığı için “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca öğrenciye otomatikman verilecektir.

 2.SINIF

3. YARIYIL (Güz)

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Not

1

243

İslam Tarihi I

2

3

NA

 

  1. Aşama:  Öğrenci, 5. yarıyılında kayıtlandığı aşağıda yazılı zorunlu dersinden “FF” notu ile başarısız olmuştur. Bu ders bulunulan dönemde açıldığı için “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca öğrenciye otomatikman verilecektir.

3. SINIF

5. YARIYIL (Güz)

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Not

2

357

Osmanlı İktisat Tarihi

2

3

FF

 

  1. Aşama: Öğrenci bulunduğu yarıyılının (7. Yarıyıl) aşağıda ki zorunlu derslerine ders kaydı yapar.

4.SINIF

7. YARIYIL

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

3

403

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

3

4

411

Bitirme Projesi I

2

3

5

433

Türk Demokrasi Tarihi

2

3

6

451

Türk Dış Politikası I

2

3

7

455

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi

2

3

8

491

Çağdaş Dünya Tarihi

2

3

  1. Aşama: Öğrenci, 3. yarıyılında Seçmeli III havuzundan kayıtlandığı aşağıda yazılı seçmeli dersinden “NA” devamsızlık notu ile başarısız olmuştur. Devamsız olunan seçmeli ders bulunulan dönem içerisinde açıldığı için Seçmeli III havuzu içerisinden aynı derse tekrar kayıtlanabilir ya da dersin bulunduğu seçmeli havuzunun bağlı olduğu (2.) sınıf öğrencilerine yönelik açılan ve daha önce kayıtlanılmayan farklı bir derse kayıtlanmak suretiyle “Ders Saydırma İşlemi” yapılır.

2.SINIF

3. YARIYIL (Güz) Seçmeli III Havuzu

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Not

9

205

İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi

2

3

NA

 

  1. Aşama: Öğrencinin 5. yarıyılında Seçmeli V havuzundan 3 adet seçmeli derse kayıtlanarak, bu derslerden başarılı olduğu görülmektedir. Seçmeli V havuzunun tamamlanması için geriye kalan 1 dersi bulunan öğrenci, Seçmeli V havuzu içerisinden (3.) sınıf öğrencilerine yönelik açılan ve daha önce kayıtlanılmayan bir derse “Yeni Ders” statüsünde kayıtlanır.

3.SINIF

5. YARIYIL (Güz) Seçmeli V Havuzu

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Not

+

306

Osmanlı Teşkilat Tarihi

2

3

CC

+

315

Tarih Yazıcılığı

2

3

DD

+

361

Osmanlı Diplomasi Tarihi

2

3

CC

10

3. sınıflara yönelik açılan 1 tane seçmeli “Yeni Ders” statüsünde kayıtlanılmalıdır.

2

3

-

 

  1. Aşama: Öğrenci bulunduğu yarıyılının (7. Yarıyıl) bağlı olduğu Seçmeli VII havuzunu tamamlamak için bu havuz içerisinden (4.) sınıf öğrencilerine yönelik açılan aşağıda ki 4 adet seçmeli derse “Yeni Ders” statüsünde kayıtlanır.

4.SINIF

7. YARIYIL (Güz)

Seçmeli VII

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

11

453

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

2

3

12

461

Günümüz Dünya Sorunları

2

3

13

463

Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

2

3

14

465

Milli Mücadele Tarihi

2

3

 

* Öğrenci 2016/17 güz yarıyılında 3 ECTS oranına sahip 14 adet derse kayıtlanarak, bulunduğu döneminde alabileceği maksimum ECTS oranını (42 ECTS) doldurmuş olur.

** Güz döneminde alabileceği maksimum ECTS oranını dolduran öğrencinin güz dönemlerini tamamlayabilmesi için; 2016/17 güz yarıyılında kayıtlandığı derslerden başarılı olması ve alınabilecek maksimum ECTS oranı doldurulduğundan kayıt işlemi gerçekleştirilemeyen aşağıda yazılı seçmeli derslerini telafi etmesi gerekecektir.

2.SINIF

3. YARIYIL (Güz) Seçmeli III Havuzu

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Not

-

219

Sömürgecilik Tarihi I

2

3

FF

-

247

Türk Kültür Tarihi

2

3

FF

 

 

2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları

2016 – 2017 akademik yılı bahar yarıyılı ders kayıtları sürecinde mezuniyet transkripti yukarıda yer alan öğrencinin ders kayıt işlemlerini gerçekleştirme süreci aşağıda örnek olarak anlatılmaktadır;

* 2013 yılında Bölümümüze kayıtlanan öğrenci eğitim öğretim sürecinin 8. Yarıyılında (bahar) bulunmaktadır.

**Öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ nin üzerinde olduğunu varsayılırsa, kayıt sürecinde alabileceği maksimum ECTS oranı 42 olacaktır. Bu oran öğrencinin bulunduğu dönemin ders kayıtlarında 3 ECTS değerine sahip toplamda 14 derse kayıtlanabileceği anlamına gelmektedir.

*** Başarı seviyesi düşük olduğu gözlemlenen öğrencinin lisans programını süresi (8 yarıyıl) içerisinde tamamlayabilmesi için bulunduğu bahar döneminde alabileceği 14 adet dersine kayıtlanarak, bu derslerinden başarılı olması gerekmektedir.

**** Bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2. - 4. - 6. - 8. yarıyılın zorunlu dersleri sabit olarak açılır.

***** Seçmeli derslerde ortak havuz uygulamasından dolayı bahar yarıyıllarında Seçmeli I – Seçmeli II – Seçmeli III – Seçmeli IV – Seçmeli V – Seçmeli VI – Seçmeli VII – Seçmeli VIII havuzlarının tamamını teknik olarak görebilecek öğrenci, bu seçmeli havuzları arasından Seçmeli II - Seçmeli IV - Seçmeli VI - Seçmeli VIII havuzları içerisinden belirtilen seçmeli ders adetleri ve belirlenen koşullara bağlı olarak seçmeli derslerine kayıtlanacaktır.

****** Öğrenci bulunduğu yarıyılına (8. Yarıyıl) ait zorunlu ve seçmeli derslerine kayıtlanmadan önce, alt yarıyıllarında ki (daha önceki bahar dönemlerini) zorunlu derslerini, seçmeli ders eksikliklerini tamamlaması ve devamsızlık notu bulunan seçmeli derslerini telafi etmesi gerekir.

 

  1. Aşama: Öğrenci, 2. yarıyılında zorunlu derslerinin tümüne kayıtlanmış ve bu derslerden başarılı olmuştur.
  2. Aşama: Öğrenci, 4. yarıyılında zorunlu derslerinin tümüne kayıtlanmış ve bu derslerden başarılı olmuştur.
  3. Aşama: 2015-2016 Bahar döneminde 6. yarıyılında bulunan öğrencinin Gano’ su 2.00’ nin altında olduğu için alabileceği maksimum ECTS oranı (30) 2. ve 4. yarıyıllarında başarısız ve eksik dersleri tamamlamak amacıyla kullanıldığından, aşağıda yer alan 6. Yarıyıl zorunlu derslerine kayıtlanılamamıştır. Öncelikle alt sınıfta kayıtlanılamayan aşağıda ki 4 adet zorunlu derse kayıtlanılır.

3.SINIF

6. YARIYIL

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

1

302

Osmanlı Diplomatikası II

2

3

2

304

Osmanlı Tarihi IV

2

3

3

354

Türk Dünyası Tarihi II

2

3

4

356

Osmanlı Sosyal Tarihi

2

3

 

  1. Aşama: Öğrenci bulunduğu yarıyılının (8. Yarıyıl) aşağıda ki zorunlu derslerine ders kaydı yapar.

4.SINIF

8. YARIYIL (Bahar)

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

5

402

Atatürk ve Modern Türkiye

2

3

6

404

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

3

7

412

Bitirme Projesi II

2

3

8

428

Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi

2

3

9

444

Türk Dış Politikası II

2

3

10

450

Cumhuriyet Dönemi Sosyal Tarihi

2

3

  1. Aşama: Öğrenci, 2. yarıyılında Seçmeli II - 4. yarıyılında Seçmeli IV - 6. yarıyılında Seçmeli VI havuzlarını koşullarına uygun olarak belirtilen seçmeli ders adetlerince tamamlamış ve bu seçmeli derslerin tamamından başarılı olmuştur.
  2. Aşama: Öğrenci bulunduğu yarıyılının (8. Yarıyıl) bağlı olduğu Seçmeli VIII havuzunu tamamlamak için bu havuz içerisinden bulunulan (4.) sınıfına yönelik açılan aşağıda ki 4 adet seçmeli derse “Yeni Ders” statüsünde kayıtlanır.

4.SINIF

8. YARIYIL (Bahar)

Seçmeli VIII

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

11

456

Türk Basın Tarihi

2

3

12

458

Uluslararası Güvenlik ve Türkiye

2

3

13

464

20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

2

3

14

470

Türkiye Göç Hareketleri Tarihi

2

3

 

* Öğrenci 2016/17 bahar yarıyılında 3 ECTS oranına sahip 14 adet derse kayıtlanarak, bulunduğu döneminde alabileceği maksimum ECTS oranını (42 ECTS) doldurmuş olur.

** Öğrenci 2016/17 bahar döneminde kayıtlandığı bu 14 dersten başarılı olursa bahar dönemlerini tamamlamış olacaktır.

*** Öğrencinin 2016/17 bahar dönemi sonunda (normal süresi içerisinde) mezun olabilmesi için, 2016/17 güz ve bahar dönemlerinde kayıtlandığı 28 dersin tamamından başarılı olması ve güz dönemlerinden geriye kalan aşağıda ki seçmeli derslerini telafi etmek amacıyla bu derslerin tek-çift sınavlarına katılarak başarılı olması gerekecektir.

2.SINIF

3. YARIYIL (Güz) Seçmeli III Havuzu

Sıra

D.Kodu

Ders Adı

Kredi

ECTS

Not

-

219

Sömürgecilik Tarihi I

2

3

FF

-

247

Türk Kültür Tarihi

2

3

FF

 

**** Öğrenci 2016/17 güz ve bahar dönemlerinde kayıtlandığı 28 dersin tamamından başarılı olamazsa tek-çift sınavlarına katılım hakkı kazanamaz ve lisans programını süresi içerisinde tamamlayamama durumuyla karşı karşıya kalır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı