“DERS EKLEME/BIRAKMA - DANIŞMAN ONAYLARI SÜRECİ” UYGULAMA ESASLARI

1) Güz ve bahar dönemlerinde ki “Ders Kayıtları” sürecinin bitiminde başlayan "Ders Ekleme-Bırakma/Danışman Onayları" sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde yayınlanan “Akademik Takvim” den takip edilmelidir.

2) "Ders Ekleme-Bırakma/Danışman Onayları" süreci içerisinde danışmanlarımızın ilan edeceği bir takvim çerçevesinde, öğrencilerin mutlaka danışmanlarıyla görüşmeye gitmeleri gerekmektedir.

3) Öğrencilerin “Ders Kayıtları” sürecinde Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıtlandıkları derslerin listesini gösteren çıktıyı (öğrenci imzalı) danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir. (Ders kayıt listeleri danışmanlarca arşivlenmektedir.)

4) Öğrencilerin ders kayıt listesinin çıktısı üzerinde seçmeli derslerinin yanına hangi seçmeli havuzundan ve seçmeli derse hangi statüde kayıtlandığını yazmaları gerekmektedir. Örneğin; Tarih Yazıcılığı (Seçmeli V - Yeni Ders)

5) Danışmanlarımız öğrencinin de hazır bulunacağı ortamda, öğrencinin “Ders Kayıtları” sürecinde ki olası hatalı ders kayıtlarını düzeltecek ve eksik derslerine ders kaydı yapacaklardır.

6) Danışman onayları sürecinde gerçekleştirilebilecek ders değişikliği, ders ekleme-silme işlemleri ders kayıtları listesinin altında ki alana öğrenci tarafından yazılacaktır.

7) Danışmanlarca öğrencinin mezuniyet transkriptinin ekran görüntüsü açılarak ders kayıtlarının genel kontrolü sağlanacaktır.

8) Öğrencilerin kayıtlandıkları seçmeli derslerin, bulunduğu döneme yönelik açılan seçmeli ders olup olmadığı kontrol edilecektir. (Örneğin; 5. yarıyılda bulunan ve Seçmeli 5 havuzunda seçmeli dersi bulunmayan öğrencinin 5. havuzunun tamamlatılması için 3. sınıf öğrencilerine yönelik açılan 4 adet seçmeli derse kayıtlandırılması.)

9) Öğrencilerin bulundukları yarıyılının seçmeli havuzunu ders adetlerince tamamladıkları kontrol edilecektir.

10) Kesin ders kaydı öğrenciyle birlikte mezuniyet transkripti esas alınarak yapılacaktır.

11)Ders Kayıtları” sürecinde ders kaydı yapmayarak “Kayıt Aşaması: Taslak” durumunda kalan öğrencilerin ders kayıtları yapılmayacaktır.

12)Ders Kayıtları” sürecinde ders kaydı yaparak, "Ders Ekleme-Bırakma/Danışman Onayları" sürecinde danışmanıyla görüşmeyen ve yukarıda yazılı uygulama esaslarını yerine getirmeyen öğrencilerin ders kayıtları onaylanmayacaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı