HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

1) Haftalık ders programı çizelgesi excel formatında düzenlenir.

2) Çizelgenin başlık alanında bulunulan akademik yılın, yarıyılının, bölümün ve programın verileri yer alır.

3) Tablonun ikinci satırında derslerin başlangıç ve bitiş saatleri yer alır.

4) Tablonun sol sütunlarında derslerin okutulduğu günler yazılıdır.

5) Tablonun soldan ikinci sütununda yer alan ( I - II - III - IV) rakamlar derslerin kaçıncı sınıf öğrencilerine yönelik okutulduğunu gösterir.

6) Tablo satırlarında yer alan üç haneden oluşan rakam dersin kısaltılmış kodudur. Üç hanelik ders kodlarının yanında dersin adı yazılıdır.

7) Ders kodu ve adının yazılı olduğu satırın altında dersin sorumlu öğretim üyesinin unvanı/adı/soyadı bilgileri yer alır.

8) Dersin sorumlu öğretim üyesi bilgilerinin altındaki satırda dersin okutulduğu dersliğin kapı numarası yazılıdır.

9) Alt sınıflarından başarısız/devamsız/eksik dersi bulunmayan, üst sınıfından da ders almayan, öğrenim sürecini normal seyrinde devam ettirdiği için sadece bulunduğu sınıfının derslerine kayıtlanan öğrencinin derslerin okutulduğu gün ve saatlerde çakışma durumu yaşanmaz.

10) Alt veya üst sınıftan ders alan öğrencilerin derslerinin okutulduğu gün ve saatlerde çakışmalar yaşanabilir. Böyle bir durumda öğrencinin çakışan derslerinden birine kayıtlı olduğu programında, diğer dersine ise öğrencinin isteği, danışmanın bilgisi, dersin sorumlu öğretim üyesinin izni ve Bölüm Başkanlığı’nın onayı alınmak kaydıyla diğer öğretim programında katılabilirler.

11) Eğitim öğretim dönemlerinde okutulacak derslerin işleneceği gün-saat-salon bilgileri haftalık ders programı çizelgeleri üzerinde Bölüm Başkanlığınca belirlenerek, ders kayıtları sürecinden önce öğrenci duyuru panolarında, sosyal medya hesabında (facebook grup: AİBÜ FEF TARİH BÖLÜMÜ) ve Fakültemiz web sayfasında (http://fef.ibu.edu.tr) yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı