DERSLER

Lisans eğitimini tamamlayabilmesi için toplamda 80 derse kayıtlanması ve başarılı olması gereken öğrencinin kayıtlanacağı 78 dersi teorik anlatıma dayalı, 2’si ise uygulama derslerinden oluşmaktadır. 4. sınıfın 7. yarıyılındaki Bitirme Projesi I ve 8. yarıyılındaki Bitirme Projesi II dersleri uygulama dersleridir. Bu dersler uygulama dersleri olduğu için dersliklerde okutulmazlar. Bu derslere sadece 7. ve 8. yarıyıl öğrenim sürecinde bulunan kayıtlanabilir. 1. – 2. – 3. Sınıf öğrencileri, üst sınıf dersi olan bu uygulama derslerine kayıtlanamaz.

Kadromuzdaki öğretim üyelerinin tamamının sorumluluğunu üstlendikleri bu uygulama dersleri için “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında gruplandırma işlemi yapılmaktadır. 4. sınıf öğrencileri “Ders Kayıtları” sürecinde bu uygulama derslerine kayıtlanırken dersin kutucuk alanını işaretleyerek, grup alanını uygulama dersini almak istedikleri öğretim üyesinin bilgilerinin yer aldığı durum alanına çevirmeleri gerekmektedir. Uygulama dersine kayıtlanacak öğrencinin isteği, danışmanın ve dersin sorumlu öğretim üyesince dönem başında ortaklaşa belirlenecek bir konuyu kapsayan çalışma öğrenci tarafından yürütülecektir.

Öğrenci yürüttüğü çalışmanın içerik bazında yarım bölümünü arasınavlar döneminde, çalışmasının tamamını final sınavları döneminde uygulama dersinin sorumlu öğretim üyesine teslim etmekle yükümlüdür.

Öğrencinin çalışması uygulama dersinin sorumlu öğretim üyesi tarafından incelenerek, değerlendirilir ve sonuç olarak takdir edilen rakamsal not “Bilgi Yönetim Sistemi” veri tabanına işlenerek, öğrencinin transkriptine harfsel not olarak yansıtılır.

Dönemde Okutulacak Derslerin ve Sorumlu Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi,

Okutulacak Derslerin ve Sorumlu Öğretim Üyeleri Verilerinin Bilgi Yönetim Sistemine Tanımlanması

Eğitim öğretim (güz/bahar) dönemlerinde okutulacak seçmeli ve zorunlu dersler, bu dersler için açılan gruplar, dersleri ve açılan grupların her birini okutmakla görevlendirilen öğretim üyeleri ile bu ders ve gruplara tanımlanan kontenjanlar Bölüm Başkanlığı / Bölüm Kurulu tarafından belirlenmekte ve bölümdeki idari görevlilerce Bilgi Yönetim Sistemine tanımlanmaktadır.

Uzaktan Eğitim Programı Kapsamında Okutulan Dersler

Müfredatımız I. ve II. yarıyıl zorunlu dersleri kategorisinde bulunan Türk Dili I , Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II , İngilizce I, İngilizce II dersleri online olarak uzaktan eğitim programı kapsamında okutulmaktadır.

Bu derslere Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders kaydı yapan öğrencilerin, http://ibuzem.ibu.edu.tr/tr/yardim/2-kategorisiz/34-sisteme-giris verilen linkten sisteme kayıtlanmaları ve haftalık ders programı çizelgesinde belirlenen gün ve saatte sistemde online olarak derslere katılım sağlaması gerekmektedir. Bu dersler sistem üzerinden online olarak okutulduğu için fakülteye gelmenize gerek yoktur.

Bu derslerin arasınav ve final sınavları Fakültemiz dersliklerinde gerçekleştirilmektedir.

Ders Süreleri

Müfredatımızda yer alan dersler haftalık ders programında 2 ders saati olarak okutulmaktadır. 1 ders saatinin süresi 50 dakikadır. Peşisıra devam eden dersler arasında 10’ ar dakikalık molalar verilir.

I. öğretim programında ki dersler haftalık ders programı çizelgesinde 08:30 - 17:00 , II. öğretim programında ki dersler 17:00 – 21:00 saatleri arasında belirtilen gün ve saatlerde okutulmaktadır.

Ders Materyalleri

Derslerin sorumlu öğretim üyeleri tarafından dönem başlangıcında öğrencilere ilan edilen kitap, makale vb. materyaller kullanılmak suretiyle dersler okutulmaktadır.

Derslerde Devamsızlık Oranları

Öğrenciler kayıtlandıkları derslere, derslerin uygulama ve sınavlarına katılmak zorundadırlar. Devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalar için %80’ dir.  Müfredatımızda yer alan teorik derslerin ulusal kredi değeri 2’ dir. Mevzuata göre 2 kredilik teorik bir dersin devamsızlık oranının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir;

Dersin Kredisi (2) x Dönemdeki Ortalama Hafta Sayısı (14) : devamsızlık hakkı oranı (%30)

(          2                 x                           14                                  :                    %30            = 8.4)

Dönemde bir dersten devamsızlık yapılabilme oranı ortalama 8.4 ders saati olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oran dönemde ki hafta sayısına göre değişiklik gösterebilir.

Geçerli sağlık raporu olan öğrenci, derslere devam edemediği süreler içerisinde devamsız olarak işlem görmektedir.

Ders sorumlusu öğretim üyelerinin Bilgi Yönetim Sisteminden dökümlerini aldıkları ders öğrenci listelerine göre derste kayıtlı olan ve katılım sağlayan öğrencilere imza attırılmak suretiyle oluşturulan yoklama tutanaklarında öğrencilerin derse devam durumları izlenmektedir. Derste devamsızlık oranını aştığı veya derse katılım sağlamadığı tespit edilen öğrencilere dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından (NA) devamsızlık notu uygulanır. Öğrenciler derslere devam durumunu Bilgi Yönetim Sistemi hesaplarında yer alan “Öğrenci Devam Durumu” menüsünden takip edebilmektedirler.

Derste kaydı bulunmayan öğrenciler derse, uygulamalara ve sınavlarına alınmazlar.

Daha önce devam zorunluluğunun yerine getirilmesi koşuluyla, tekrar edilen derse devam şartı aranıp aranmayacağına Fakülte Yönetim Kurulunda karar verilir.

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı