YAZ ÖĞRETİMİ

1) Yaz öğretimi, güz ve bahar dönemi gibi olağan bir eğitim öğretim dönemi değildir.

2) Yaz öğretiminde dersin açılması öğretim üyesinin, dersin alınması ise öğrencinin isteğine bağlıdır.

3) Yaz öğretimi, ücrete tabi bir öğretim sürecidir. Yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler, kayıtlanacakları her bir ders için belirlenen ücreti ödemek durumundadırlar.

4) Yaz öğretimi bahar yarıyılı sonu ve güz yarıyılı başlangıcı arasında ki ortalama 7 haftalık süreçten oluşan ve “Akademik Takvim” de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilir.

5) Yaz öğretimine katılamayacak Üniversitemiz öğrencileri;

a) Ek sınav (tek-çift) hakkı kullanan öğrenciler. (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı kullanamaz.)

b) Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler.

c) Disiplin cezası (uzaklaştırma cezası) ve izinli sayılma (kayıt dondurma) süresi devam eden öğrenciler.

d) Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamaz.

6) Yaz öğretiminde Bölümümüzde açılabilecek derslere, yaz öğretimine katılamayacak öğrenciler kategorisinde yer almayan Bölümümüz I. ve II. öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, açılabilecek derslere eşdeğerlik yapan Üniversitemizin diğer bölümlerine kayıtlı öğrenciler, belirlenen süreler içerisinde başvuru yapmak kaydıyla diğer üniversitelerin öğrencileri “misafir öğrenci” statüsünde kayıtlanabileceklerdir.

7) Yaz öğretiminde lisans programında okutulması planlanan bir dersin açılabilmesi için asgari 10 öğrencinin derse kayıtlanması gerekir. Aksi durumda ders kapatılır.

 

Yaz Öğretimi Ders Kayıtları Süreci

1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, “Akademik Takvim” de ilan edilen tarihler aralığında, “Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden ders kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdür.

2) Ders kayıtları, derslerin ulusal kredi değeri üzerinden yapılacaktır.

3) Yaz öğretiminde öğrenciler, haftalık ders saatleri toplamının 15 saati aşmamak koşuluyla en fazla 4 ders alabilirler.

4) Yaz öğretimi ders kayıt aşamalarında danışman onayları süreci yoktur.

5) Yaz öğretimi ders kayıt aşamaları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan  Yaz Öğretimi” konu başlığında detaylı olarak anlatılmaktadır. Detaylar için ilgili web sayfası takip edilmelidir.

 

Bölüm İçi Yaz Öğretimi

1) Lisans programımıza kayıtlı öğrencilerin yaz öğretiminde Bölümümüzden ders alabilmeleri aşağıda ki koşullara bağlıdır;

a) Yaz öğretiminde Bölümümüzde ders/dersler açılması koşuluyla,

b) Yaz öğretimine katılamayacaklar kategorisinde yer almayan lisans programımız öğrencilerinin Bölümümüzden ders almak istemeleri kaydıyla,

c) Belirlenen süreler ve koşullar içerisinde “Bilgi Yönetim Sistemi” portalından derslere kayıtlanmak kaydıyla,

d) Dilekçe vermek suretiyle ders kayıt işlemi yapılamaz.

2) Yaz öğretiminde Bölümümüzde ders/dersler açılması halinde, açılan dersler ve sorumlu öğretim üyeleri yaz öğretimi sürecinden önce öğrencilere ilan edilir.

3) Yaz öğretiminde Bölümümüzde açılabilecek zorunlu derslere sınıf koşuluna bakılmaksızın ders kaydı yapılabilir.

4) Yaz öğretiminde Bölümümüzde açılabilecek seçmeli ders ya da derslere sınıf koşuluna bakılmaksızın istenilen seçmeli havuzundan, istenilen kayıtlanma kategorisinde (Yeni Ders/Tekrar/Ders Saydırma) ders kaydı yapılabilir.

5) Yaz öğretiminde Bölümümüzde açılacak dersler “Akademik Takvim” de belirlenen 7 haftalık süreç içerisinde, haftada 4 ders saati olarak, gündüz programında okutulacaktır.

6) Olağan dönemlerde de olduğu gibi, yaz öğretiminde açılan derslere devam zorunluluğu %70 oranındadır. %30 oranında ( 8 ders saati) ders devamsızlığı yapılabilir.

7) Yaz öğretiminde Bölümümüzde okutulacak derslerde 1 arasınav ve 1 final sınavı uygulaması yapılmaktadır.

 

Üniversite İçi Yaz Öğretimi

1) Lisans programımıza kayıtlı öğrencilerin yaz öğretiminde Üniversitemize bağlı diğer fakültelerin bölümlerinden ders alabilmeleri aşağıda ki koşullara bağlıdır;

a) Yaz öğretiminde Üniversitemizin diğer bölümlerinde açılan derslere Bölüm Başkanlığı’nca ders eşdeğerliği yapılması koşuluyla, (Diğer bölümlerin açtıkları derslerin müfredatımızda uygun görülen derslerle eşleştirilmesi işlemi.) Örneğin; Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde açılan "101002222006 kodlu Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği" dersinin, müfredatımızda yer alan "138 Jeopolitik" dersiyle eşleştirilmesi

b) Yaz öğretimine katılamayacaklar kategorisinde yer almayan lisans programımız öğrencilerinin Üniversitemize bağlı diğer bölümlerden ders almak istemeleri kaydıyla,

c) Belirlenen süreler ve koşullar içerisinde “Bilgi Yönetim Sistemi” portalından derslere kayıtlanmak kaydıyla,

d) Ders eşdeğerliği uygun görülmeyen diğer bölümlerin derslerine dilekçe vermek suretiyle ders kayıt işlemi yapılamaz.

2) Ders eşdeğerlik çalışmasının Bölüm Başkanlığı’nca uygun görülerek, düzenlenmesi halinde, ders eşdeğerlik tablosu yaz öğretimi sürecinden önce öğrencilere ilan edilir.

3) Yaz öğretiminde diğer bölümlerden ders alacak lisans programımız öğrencileri “Ders Kayıtları” sürecinde “Bilgi Yönetim Sistemi” portalındaki “Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” menüsü “Açılan Dersler” alanında ders eşdeğerliği yapılan müfredatımız dersinin kutucuk alanını işaretleyerek, ders adının yanında diğer bölümde dersi okutacak ilgili öğretim üyesine ait verileri görecektir.

4) Yaz öğretiminde Üniversitemize bağlı diğer fakültelerin bölümlerinde ki derse kayıtlanan öğrenciler, ilgili dersin adı/içeriğiyle ilgili bölümün sorumlu öğretim üyesince okutulacak derslere ve sınavlara ilgili fakültenin dersliklerinde katılacaklardır.

5) Yaz öğretimi bitiminde ilgili dersin sorumlu öğretim üyesince “Bilgi Yönetim Sistemi” ne tanımlanan not, ders eşdeğerliği yapılan müfredatımız dersinin notu olarak öğrencinin transkriptine yansıyacaktır.

 

Üniversite Dışı Yaz Öğretimi

1) Lisans programımıza kayıtlı öğrencilerin yaz öğretiminde Üniversitemiz dışındaki diğer üniversitelerin bölümlerinden ders alabilmeleri aşağıda ki koşullara bağlıdır;

a) Yaz öğretimine katılamayacaklar kategorisinde yer almayan lisans programımız öğrencileri içerisinden diğer üniversitelerden ders almak isteyenlerin Bölüm Başkanlığına dilekçe vermek suretiyle onay almaları kaydıyla,

b) Öğrencinin Üniversitemize kayıtlandığı yıldaki Bölümümüzün taban puanıyla diğer üniversitenin ilgili bölümünün aynı kayıt yılındaki taban puanının eşit veya diğer üniversitenin yüksek olması şartıyla,

c) Diğer üniversiteden alınacak dersin içeriği ve ulusal kredi değerinin, müfredatımızda uygun görülerek eşdeğerliği yapılacak dersimizin içeriğiyle uyumlu olması ve dersimizin ulusal kredi değeriyle eşit veya diğer üniversitenin yüksek olması halinde,

d) Diğer üniversiteden alınacak dersin öğretim dilinin “Türkçe” olması koşuluyla,

e) Yaz öğretiminde hem Üniversitemizden hem de diğer üniversiteden ders alabilecek öğrencinin ders programlarının çakışmaması ve azami 15 ders saatini aşmamak üzere en fazla 4 ders alınabilmesi kaydıyla,

f) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin aldıkları ders/derslere ait ıslak imzalı ve mühürlü not dökümlerini (transkript belgelerini), üzerinde “GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı ve mühürlü zarf içerisinde iadeli-taahhütlü posta, kargo veya elden ivedi olarak Bölüm Başkanlığımıza ulaştırmaları şartıyla,

Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Başvuru İşlemleri

Yaz öğretimine katılamayacaklar kategorisinde yer almayan lisans programımız öğrencileri içerisinden diğer üniversitelerden ders almak isteyenlerin yaz öğretimine gitmeden önce Bölüm Başkanlığına dilekçe vermek suretiyle onay almaları için aşağıdaki aşamaları tamamlamaları gerekmektedir;

1) Yaz öğretimi başvuru formunun aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmesi, eklerinin temin edilmesi, aşamalarının yürütülmesi ve teslim edilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.

2) Yaz öğretimi başvuru formu kullanılmak suretiyle dilekçe düzenlenmelidir. Matbu dilekçe formunun dökümünü almak için tıklayınız.

3) Diğer üniversiteden alınacak dersin ulusal kredi değerinin de yer aldığı ders içeriklerinin ve not bareminin dökümü ilgili üniversitenin web sayfasından alınarak dilekçenin ekinde yer almalıdır.

4) Öğrencinin kayıtlandığı yılda Bölümümüzün taban puanları ve aynı yıldaki diğer üniversitenin ilgili bölümün taban puanlarını gösteren ÖSYM’ nin web sayfasından alınacak döküm dilekçenin ekinde yer almalıdır.

5) Yaz öğretiminde hem Üniversitemizden hem de diğer üniversiteden ders alacak öğrencilerin ders programlarının dökümü dilekçenin ekinde yer almalıdır.

6) Matbu dilekçe formunun üst bölümünde yer alan öğrenciye ait bilgiler alanı doldurulur.

7) “Öğrencinin Talebi” kısmındaki yazılı metinde boş bırakılan yerler doldurulur ve öğrenci tarafından imzalanır.

8) Yaz öğretiminde diğer üniversiteden alınacak derslere ait veriler (ders kodu/adı/kredi değeri) Tablo 1 alanına öğrenci tarafından yazılır.

9) Başvuru formu ve ekleri intibak komisyonu üyelerimizden birine inceletilmek üzere sunulur.

10) İntibak komisyonu üyemiz öğrencinin başvuru formu ve eklerini yaz öğretimi kriterlerine göre değerlendirerek, ön aşama ders eşdeğerliğini Tablo 2 alanına işleyerek, unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

11) Bölüm Başkanı nihai değerlendirme neticesindeki görüşünü “Uygundur” veya “Uygun Değildir” alanını işaretlemek suretiyle belirtir ve unvan/ad/soyad bilgilerini yazarak, imzalar.

12) Tüm aşamalarıyla tamamlanan yaz öğretimi başvuru formu ve ekleri Bölüm İdari Sekreterliğine teslim edilerek başvuru süreci sona ermiş olur.

13) Yaz öğretimi başvuru formu Bölüm Başkanlığınca onaylanmayan, Bölüm Başkanlığından onay almayan, ilgili koşulları sağlamayan ve aşamaları tamamlamayan öğrencilerin ders eşdeğerliği yapılmaz.

 

Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Bitiminde Gerçekleştirilecek İşlemler

1) Öğrenciler yaz öğretiminde diğer üniversitelerden aldıkları ders/derslere ait not dökümlerini (transkript belgelerini) ıslak imzalı ve mühürlü olarak, üzerinde “GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı ve mühürlü zarf içerisinde iadeli-taahhütlü posta, kargo veya elden teslim yoluyla ivedi olarak Bölüm Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

2) Bölüm Başkanlığına öğrenci tarafından ulaştırılan not dökümleri, başvuru formunda ön aşama olarak gerçekleştirilen ders eşdeğerliği de dikkate alınarak, son aşama ders eşdeğerliliğin yapılabilmesi için Bölüm Kurulu’na havale edilir.

3) Nihai ders eşdeğerliği işlemi Bölüm Kurulunda yapılarak, alınan karar Dekanlık Makamına arz edilir.

4) Fakülte Yönetim Kurulunda ders eşdeğerliğiyle ilgili Bölüm Kurulu Kararı kriterlerine göre değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencinin transkriptine notlarıyla birlikte işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na arz edilir.

5) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birim sorumlusu, öğrencinin ders eşdeğerliğini ve not girişlerini “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında ki transkriptine tanımlayarak süreci sona erdirir.

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı