Bölümümüzde lisans eğitimi verilmesi 2003 yılında başlamış, ilk mezunlarını 2007 yılında vermiştir.  Bölümümüzde lisans eğitimi boyunca hem diğer yakın disiplinlerden (Sosyoloji, İstatistik, Biyoloji gibi) hem de psikolojinin çeşitli alanlarından (Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi gibi) teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.  Ancak, öğrencilerin lisans eğitimi sonrası belli bir alanda uzman psikolog olarak çalışmak için lisansüstü eğitim almaları meslek etiği açısından faydalı olacaktır.

Psikoloji Bölümü lisans programı öğretim planına (müfredat) ve ders kataloğuna (ders içerikleri) erişim için tıklayınız.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı