ERASMUS+ NEDİR?

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yaşam boyu öğrenme ve gençlik programları Türk Ulusal Ajansı tarafından 2007’den 2013’e kadar başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Erasmus+ olarak adlandırılan yeni program 2014’ten 2020 ‘ye kadar etkili olacaktır. Bu program ile kişilerin yaşı ve eğitim geçmişine bakılmaksızın, kişilerin kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için linke bakınız: http://erasmus.ibu.edu.tr/index.php?lang=tr

HANGİ ÜNİVERSİTELERE GİDEBİLİRİM?

2014-2015 Akademik Yılı Psikoloji Bölümü Erasmus İkili Anlaşmalar Listesi

Çek Cumhuriyeti: University of Pardubice     www.uni-pardubice.eu

Macaristan: Karoli Gaspar Reformatus Egyetem  www.kre.hu/english

Polonya: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej   www.umcs.lublin.pl/psychologia

Listeye ilişkin değişiklikler ve güncellemeler için linki tıklayınız

http://erasmus.ibu.edu.tr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=62&Itemid=363&lang=en


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı