Yazdır
Adres:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Gölköy Yerleşkesi
14030
Merkez
BOLU
TÜRKİYE
          +90 374 254 1000 - 1294