Yazdır

Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
            Fen Edebiyat Fakültesi
            Sosyoloji Bölümü
           
Merkez
           
Bolu
          
14030
          
Türkiye

Telefon: +90 374 254 10 00 (Dahili: 1241)

Faks: +90 374 253 46 42