Bölümümüze 2009 ve 2010 Akademik yıllarında giriş yapan tüm öğrenciler bu programa tabidirler. Bu programın eğitim dili Türkçe'dir. Bu öğrencilerin sosyoloji lisans programından mezun olabilmesi için dört yılın sonunda toplamda minimum 140 kredilik ders almış olmaları gerekmektedir. Bunun için bölümümüzde açılan 34 zorunlu dersin tamamının, ve bölümümüzde açılan seçmeli derslerden kredi koşulunu karşılayan en az 16 seçmeli dersin başarıyla geçilmesi yeterlidir.

 

A.İ.B.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2009 ve 2010 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN TABİ OLDUĞU DERS MÜFREDATI
BİRİNCİ YIL
 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)     2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)   
  Dersin Adı Tür T  U K   Dersin Adı Tür T  U K
101 Sosyolojiye Giriş I Zorunlu 3  0 3 102 Sosyolojiye Giriş II Zorunlu 3  0 3
119 Sosyal Psikolojiye Giriş I Zorunlu 3  0 3 118 Sosyal Psikolojiye Giriş II Zorunlu 3  0 3
107 Siyaset Bilimine Giriş I Zorunlu 3  0 3 108 Siyaset Bilimine Giriş II Zorunlu 3  0 3
117 Bilgisayar Kullanımına Giriş Zorunlu 2  0 2 120 Aka. Yaz. Lit. Tar. & Sun. Tek. Zorunlu 2  0 2
111 Türkçe I Zorunlu 2  0 2 112 Türkçe II Zorunlu 2  0 2
113 İngilizce I Zorunlu 2  0 2 114 İngilizce II Zorunlu 2  0 2
115 Temel Matematik Zorunlu 3  0 3 116 Temel İstatistik Zorunlu 3  0 3
  Kredi Toplamı     18   Kredi Toplamı     18
İKİNCİ YIL
 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)     4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)   
227 Modern Tarih Zorunlu 3  0 3 230 İktisada Giriş Zorunlu 3  0 3
207 Kır Sosyolojisi Zorunlu 3  0 3 208 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3  0 3
203 Sosyal Antropolojiye Giriş Zorunlu 3  0 3 214 Araştırma Yön. Giriş Zorunlu 3  0 3
211 Yabancı Dilde Okuma Zorunlu 2  0 2 212 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2  0 2
215 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I Zorunlu 2  0 2 216 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II Zorunlu 2  0 2
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Kredi Toplamı     19   Kredi Toplamı     19
ÜÇÜNCÜ YIL
 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)     6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)   
301 Toplumsal Sınıflar ve Tab. Zorunlu 3  0 3 318 Din Sosyolojisi Zorunlu 3  0 3
303 Niceliksel Arş. Yön. & Veri Ana. Zorunlu 3  2 4 304 Niteliksel Arş. Yön. & Veri Ana. Zorunlu 3  2 4
305 Sosyoloji Tarihi I Zorunlu 3  0 3 306 Sosyoloji Tarihi II Zorunlu 3  0 3
307 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2  0 2 308 İş Hayatı İçin İngilizce Zorunlu 2  0 2
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Kredi Toplamı     18   Kredi Toplamı     18
DÖRDÜNCÜ YIL
 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)     8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)   
401 Türkiye'de Modernleşme Zorunlu 3  0 3 402 Türkiye Üz. Sos. & Ant. Arş. Zorunlu 3  0 3
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Kredi Toplamı     15   Kredi Toplamı     15

 

2009 ve 2010 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN TABİ OLDUĞU DERS MÜFREDATI SEÇMELİ DERSLERİ
                   
İkinci Yıl Seçmeli Dersleri
  Dersin Adı T  U K   Dersin Adı Tür T  U K
233 Uygarlık Tarihi 3    0 3 236 Felsefeye Giriş 3    0 3
229 Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi 3    0 3 238 Hukuk Sosyolojisi 3    0 3
217 Müzik Sosyolojisi 3    0 3 240 Medya ve İletişim Sosyolojisi 3    0 3
231 Organizasyonel Davranış 3    0 3 234 Grup Süreçleri 3    0 3
221 Sağlık Sosyolojisi 3    0 3 224 Yaşlılık Sosyolojisi 3    0 3
223 Almanca I 3    0 3 226 Almanca II 3    0 3
225 Fransızca I 3    0 3 228 Fransızca II 3    0 3
               
                
Üçüncü Yıl Seçmeli Dersleri
317 Aile ve Akrabalık Sosyolojisi 3    0 3 314 Siyaset Sosyolojisi  3    0 3
315 Edebiyat Sosyolojisi  3    0 3 302 Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Sosyolojisi 3    0 3
321 Saha Çalışması  1    4 3 316 Eğitim Sosyolojisi  3    0 3
331 Sosyal Proje Planlama  3    0 3 328 Feminist Kuram  3    0 3
325 Endüstriyel Sosyoloji  3    0 3 334 Duygular ve Beden Sosyolojisi 3    0 3
327 Almanca III  3    0 3 330 Almanca IV  3    0 3
329 Fransızca III  3    0 3 332 Fransızca IV  3    0 3
                 
                 
Dördüncü Yıl Seçmeli Dersleri
411 Toplumsal Gelişme Sosyolojisi 3    0 3 410 Toplumsal Hareketler Sosyolojisi 3    0 3
413 Çağdaş Sosyal Kuramlar  3    0 3 426 Türkiye’de Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi 3    0 3
415 Toplum ve Çevre  3    0 3 430 Vatandaşlık ve Toplum   3    0 3
417 Sosyal Politika ve Refah Devleti 3    0 3 416 Türkiye’de Siyasal Kültür  3    0 3
423 AB -Türkiye İlişkileri  3    0 3 414 Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi 3    0 3
427 Göç ve Nüfus Hareketleri  3    0 3 422 Kapitalizm, Ulus-devlet ve Küreselleşme 3    0 3
425 Ekonomik Sosyoloji   3    0 3 436 Tarihsel Sosyoloji  3    0 3
                 
                 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı