Bölümümüze 2013 ve sonrasındaki Akademik yıllarda giriş yapan tüm öğrenciler bu programa tabidirler. Bu programın eğitim dili % 30 İngilizce'dir. Bu nedenle, bu programa dahil olacak öğrenciler, 1. sınıfa başlamadan önce girecekleri İngilizce sınavından yeterli puanı alamamaları durumunda en az 1 yıl İngilizce Hazırlık okumakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerin sosyoloji lisans programından mezun olabilmesi için dört yılın sonunda toplamda minimum 154 kredilik ders almış olmaları gerekmektedir. (Bu kredinin minimum AKTS kredi karşılığı 240 kredidir.) Bunun için bölümümüzde açılan 38 zorunlu dersin tamamının, ve bölümümüzde açılan seçmeli derslerden kredi koşulunu karşılayan en az 16 seçmeli dersin başarıyla geçilmesi yeterlidir. Buna ek olarak, öğrencilerimiz, bölümümüzde İngilizce olarak verilen 15 zorunlu dersin yanı sıra, yine İngilizce olarak açılacak seçmeli derslerden (en az) 3’ünü aldıklarında, %30 İngilizce ders yükümlülüğünü karşılamış olacaklardır. Öğrencilerimiz arzu etmeleri durumunda, 3'ten fazla İngilizce seçmeli ders de alabilirler.

 

2013-2014 AKADEMİK YILI ve SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ OLAN
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS I. ve II. ÖĞRETİM 2013 BOLOGNA MÜFREDATI
                       
(Yeni programımızda dersler en az %30 İngilizce olacak şekilde belirlenmiştir.)
                       
BİRİNCİ YIL
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206001012007 Sosyolojiye Giriş I 3    0 3 6 206001022007 Sosyolojiye Giriş II 3    0 3 6
206001232013 Introduction to Social Psychology I 3    0 3 6 206001242013 Introduction to Social Psychology II 3    0 3 6
206001232013 Introduction to Politics 3    0 3 6 206001222011 Sosyal Antropolojiye Giriş 3    0 3 6
206001172009 Bilgisayar Kullanımına Giriş 2    0 2 2 206001202009 Akademik Yazım, Literatür Tarama ve Sunum Teknikleri 2    0 2 2
206001112007 Türkçe I 2    0 2 2 206001122007 Türkçe II 2    0 2 2
206001272013 English for Social Sciences I 2    0 2 2 206001262013 English for Social Sciences II 2    0 2 2
206001212011 Türk Sosyolojisine Giriş 3    0 3 6 206001282013 Introduction to Statistics 3    0 3 6
                   Kredi Toplamı 18 30                    Kredi Toplamı 18 30
                       
İKİNCİ YIL
3. Yarıyıl (Güz Dönemi) 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206002432013 Modern History 3    0 3 6 206002502013 Sosyal Hizmete Giriş 3    0 3 6
206002072008 Kır Sosyolojisi 3    0 3 6 206002522013 Urban Sociology 3    0 3 6
206003172009 Aile ve Akrabalık Sosyolojisi 3    0 3 6 206002542013 Introduction to Social Research 3    0 3 6
206002452013 English for Social Sciences III 2    0 2 2 206002562013 English for Social Sciences IV 2    0 2 2
206002152008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2    0 2 2 206002162008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2    0 2 2
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 19 30                    Kredi Toplamı 19 30
                       
ÜÇÜNCÜ YIL
5. Yarıyıl (Güz Dönemi) 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206003332010 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3    0 3 5 206003182011 Din Sosyolojisi 3    0 3 5
206003032010 Niceliksel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi 3    2 4 5 206003042010 Niteliksel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi 3    2 4 5
206003052009 Sosyoloji Tarihi I 3    0 3 5 206003062009 Sosyoloji Tarihi II 3    0 3 5
206003452013 Social Class and Stratification 3    0 3 3 206003462013 Social Change and Transition 3    0 3 3
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 22 30                    Kredi Toplamı 22 30
                       
DÖRDÜNCÜ YIL
7. Yarıyıl (Güz Dönemi) 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206004012009 Türkiye’de Modernleşme 3    0 3 5 206004022009 Türkiye Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar 3    0 3 5
206003212009 Saha Çalışması 1    4 3 5 206004442011 Türkiye'de Güncel Toplumsal Tartışmalar 3    0 3 5
206004452013 Economic Sociology 3    0 3 5 206004582013 Capitalism, Nation-State and Globalization 3    0 3 5
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 18 30                    Kredi Toplamı 18 30

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS I. ve II. ÖĞRETİM 2013 BOLOGNA MÜFREDATI SEÇMELİ DERSLERİ
NOT: TÜM SEÇMELİ DERSLER BÜTÜN DÖNEMLERİN HAVUZLARINDA AÇIKTIR.
                       
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206002202008 Organizasyonel Davranış 3    0 3 4 206002042008 Felsefeye Giriş 3    0 3 4
206002292009 Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi 3    0 3 4 206002342009 Grup Süreçleri 3    0 3 4
206003252009 Endüstriyel Sosyoloji 3    0 3 4 206002402010 Medya ve İletişim Sosyolojisi 3    0 3 4
206002352010 Türk Kültür Tarihi 3    0 3 4 206002172008 Müzik Sosyolojisi 3    0 3 4
206002212008 Sağlık Sosyolojisi 3    0 3 4 206002302009 İktisada Giriş 3    0 3 4
206002372011 Medical Sociology 3    0 3 4 206002442011 Uygarlık Tarihi II 3    0 3 4
206002392011 Uygarlık Tarihi I 3    0 3 4 206002512013 Spor Sosyolojisi 3    0 3 4
206003402011 Bilim Tarihi 3    0 3 4 206002602013 Yaşlılık Sosyolojisi 2    2 3 4
206002612013 Industrial Sociology 3    0 3 4 206002532013 History of Civilizations II 3    0 3 4
206002472013 History of Civilizations I 3    0 3 4 206002552013 Group Processes 3    0 3 4
206002492013 Sociology of Childhood and Youth 3    0 3 4 206002592013 Introduction to Economics 3    0 3 4
206002572013 Organizational Behavior 3    0 3 4 206002582013 Sociology of Media and Communication 3    0 3 4
                       
                       
206003392011 Kişilik ve Sosyal Gelişim 3    0 3 4 206003362011 Din Felsefesi 3    0 3 4
206003372011 Türkiye'de Felsefenin Gelişimi 3    0 3 4 206003162009 Eğitim Sosyolojisi 3    0 3 4
206003312009 Sosyal Proje Planlama 3    0 3 4 206004122009 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 3    0 3 4
206003152009 Edebiyat Sosyolojisi 3    0 3 4 206003142009 Siyaset Sosyolojisi 3    0 3 4
206003412011 Türkiye' de Toplum ve Siyaset I 3    0 3 4 206003442011 Introduction to Political Sociology 3    0 3 4
206002382009 Hukuk Sosyolojisi 3    0 3 4 206003422011 Türkiye' de Toplum ve Siyaset II 3    0 3 4
206003552013 Çevre Sosyolojisi 3    0 3 4 206003502013 Varoluş Felsefesi 3    0 3 4
206003472013 Society and Environment 3    0 3 4 206003512013 Yaratıcılık 3    0 3 4
206003482013 Politics and Society in Turkey I 3    0 3 4 206003522013 Sosyal Hizmet Uygulamaları 1    4 3 4
206003492013 Personality and Social Development 3    0 3 4 206003532013 Politics and Society in Turkey II 3    0 3 4
          206003542013 Sociology of Education 3    0 3 4
                   
                   
206004392011 Klasik Mantık 4    0 4 5 206004462011 Modern Mantık 4    0 4 5
206004482010 Bilgi Felsefesi 3    0 3 5 206004502011 İslam Felsefesi 3    0 3 5
206004112009 Toplumsal Gelişme Sosyolojisi 3    0 3 5 206004102009 Toplumsal Hareketler Sosyolojisi 3    0 3 5
206003282009 Feminist Kuram 3    0 3 5 206004262009 Türkiye’de Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi 3    0 3 5
206004172009 Sosyal Politika ve Refah Devleti  3    0 3 5 206004142009 Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi 3    0 3 5
206004232009 AB-Türkiye İlişkileri 3    0 3 5 206004132009 Çağdaş Sosyal Kuramlar 3    0 3 5
206004272009 Göç ve Nüfus Hareketleri 3    0 3 5 206004522011 Liderlik Gelişimi 3    0 3 5
206002422011 Siyasi Düşünceler Tarihi 3    0 3 5 206004542011 Sociology of Social Movements 3    0 3 5
206004472013 Bilim Sosyolojisi 3    0 3 5 206004592013 Sosyal Proje Yönetimi 3    0 3 5
206004492013 Feminist Theory 3    0 3 5 206004602013 Psikolojik Antropoloji 3    0 3 5
206004512013 History of Political Thought 3    0 3 5 206004612013 Sociology of Disadvantaged Groups 3    0 3 5
206004532013 Social Policy and Welfare State 3    0 3 5 206004622013 Türkiye'de Sivil Toplum 3    0 3 5
206004552013 Migration and Population Dynamics 3    0 3 5 206004632013 Contemporary Social Theories 3    0 3 5
206004572013 EU-Turkey Relations 3    0 3 5 206004642013 Civil Society in Turkey 3    0 3 5
                   
                   

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı