Bölümümüze 2011 ve 2012 Akademik yıllarında giriş yapan tüm öğrenciler bu programa tabidirler. Bu programın eğitim dili Türkçe'dir. Bu öğrencilerin sosyoloji lisans programından mezun olabilmesi için dört yılın sonunda toplamda minimum 152 kredilik ders almış olmaları gerekmektedir. (Bu kredinin minimum AKTS kredi karşılığı 240 kredidir.) Bunun için bölümümüzde açılan 40 zorunlu dersin tamamının, ve bölümümüzde açılan seçmeli derslerden kredi koşulunu karşılayan en az 14 seçmeli dersin başarıyla geçilmesi yeterlidir.

 

A.İ.B.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2011 ve SONRASI KAYITLI ÖĞRENCİLERİN TABİ OLDUĞU BOLOGNA MÜFREDATI
                   
BİRİNCİ YIL
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 2. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206001132007 İngilizce I 2    0 2 2 206001142007 İngilizce II 2    0 2 2
206001012007 Sosyolojiye Giriş I 3    0 3 6 206001162008 Temel İstatistik 3    0 3 6
206001212011 Türk Sosyolojisine Giriş 3    0 3 6 206001022007 Sosyolojiye Giriş II 3    0 3 6
206001172009 Bilgisayar Kullanımına Giriş 2    0 2 2 206001222011 Sosyal Antropolojiye Giriş 3    0 3 6
206001192009 Sosyal Psikolojiye Giriş I 3    0 3 6 206001182009 Sosyal Psikolojiye Giriş II 3    0 3 6
206001072007 Siyaset Bilimine Giriş I 3    0 3 6 206001202009 Ak. Yaz. Lit. Tar. ve Sun. Tek. 2    0 2 2
206001112007 Türkçe I 2    0 2 2 206001122007 Türkçe II 2    0 2 2
                   Kredi Toplamı 18 30                    Kredi Toplamı 18 30
                   
İKİNCİ YIL
3. Yarıyıl (Güz Dönemi) 4. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206002112008 Yabancı Dilde Okuma 2    0 2 2 206002122008 Mesleki Yabancı Dil I 2    0 2 2
206002152008 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2    0 2 2 206002502013 Sosyal Hizmete Giriş 3    0 3 6
206003172009 Aile ve Akrabalık Sosyolojisi 3    0 3 6 206002162008 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2    0 2 2
206002072008 Kır Sosyolojisi 3    0 3 6 206002142008 Araştırma Yöntemlerine Giriş 3    0 3 6
206002272009 Modern Tarih 3    0 3 6 206002082008 Kent Sosyolojisi 3    0 3 6
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 19 30                    Kredi Toplamı 19 30
                   
ÜÇÜNCÜ YIL
5. Yarıyıl (Güz Dönemi) 6. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206003072009 Mesleki İngilizce II 2    0 2 2 206003182011 Din Sosyolojisi 3    0 3 5
206003032010 Niceliksel Arş. Yön. ve Veri An. 3    2 4 5 206003082009 İş Hayatı için İngilizce 2    0 2 2
206003332010 Türkiye' nin Toplumsal Yapısı 3    0 3 5 206003042010 Niteliksel Arş. Yön. ve Veri An. 3    2 4 5
206003012009 Toplumsal Sınıflar ve Tab. 3    0 3 5 206003022011 Toplumsal Değişim ve Dön. Sos. 3    0 3 5
206003052009 Sosyoloji Tarihi I 3    0 3 5 206003062009 Sosyoloji Tarihi II 3    0 3 5
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 21 30                    Kredi Toplamı 21 30
                   
DÖRDÜNCÜ YIL
7. Yarıyıl (Güz Dönemi) 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206003212009 Saha Çalışması 1    4 3 5 206004222009 Kapitalizm, Ulus-devlet ve Kür. 3    0 3 5
206004252009 Ekonomik Sosyoloji 3    0 3 5 206004442011 Türkiye' de Güncel Toplumsal Tar. 3    0 3 5
206004012009 Türkiye'de Modernleşme 3    0 3 5 206004022009 Türkiye Üz. Sos. ve Ant. Arş. 3    0 3 5
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 18 30                    Kredi Toplamı 18 30

 

2011 ve SONRASI KAYITLI ÖĞRENCİLERİN TABİ OLDUĞU BOLOGNA MÜFREDATI SEÇMELİ DERSLERİ
(NOT: TÜM SEÇMELİ DERSLER BÜTÜN DÖNEMLERİN HAVUZLARINDA AÇIKTIR.)
                   
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206002202008 Organizasyonel Davranış 3    0 3 4 206002042008 Felsefeye Giriş 3    0 3 4
206002212008 Sağlık Sosyolojisi 3    0 3 4 206002342009 Grup Süreçleri 3    0 3 4
206002292009 Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi 3    0 3 4 206002402010 Medya ve İletişim Sosyolojisi 3    0 3 4
206002352010 Türk Kültür Tarihi 3    0 3 4 206002442011 Uygarlık Tarihi II 3    0 3 4
206002372011 Medical Sociology 3    0 3 4 206002302009 İktisada Giriş 3    0 3 6
206002392011 Uygarlık Tarihi I 3    0 3 4 206002172008 Müzik Sosyolojisi 3    0 3 4
206003252009 Endüstriyel Sosyoloji 3    0 3 4 206002512013 Spor Sosyolojisi 3    0 3 4
206003402011 Bilim Tarihi 3    0 3 4 206002602013 Yaşlılık Sosyolojisi 3    0 3 4
                   
                   
206003152009 Edebiyat Sosyolojisi 3    0 3 4 206003142009 Siyaset Sosyolojisi 3    0 3 4
206002382009 Hukuk Sosyolojisi 3    0 3 4 206003162009 Eğitim Sosyolojisi 3    0 3 4
206003312009 Sosyal Proje Planlama 3    0 3 4 206003362011 Din Felsefesi 3    0 3 4
206003372011 Türkiye de Felsefenin Gelişimi 3    0 3 4 206003422011 Türkiye' de Toplum ve Siyaset II 3    0 3 4
206003392011 Kişilik ve Sosyal Gelişim 3    0 3 4 206003442011 Introduction to Political Sociology 3    0 3 4
206003412011 Türkiye' de Toplum ve Siyaset I 3    0 3 4 206004122009 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 3    0 3 4
206003552013 Çevre Sosyolojisi 3    0 3 4 206003502013 Varoluş Felsefesi 3    0 3 4
          206003522013 Sosyal Hizmet Uygulamaları 1    4 3 4
          206003512013 Yaratıcılık 3    0 3 4
                   
                   
206002422011 Siyasi Düşünceler Tarihi 3    0 3 5 206004102009 Toplumsal Hareketler Sosyolojisi 3    0 3 5
206003282009 Feminist Kuram 3    0 3 5 206004132009 Çağdaş Sosyal Kuramlar 3    0 3 5
206004112009 Toplumsal Gelişme Sosyolojisi 3    0 3 5 206004142009 Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi 3    0 3 5
206004172009 Sosyal Politika ve Refah Devleti 3    0 3 5 206004262009 Türkiye de Sosyolojik Düş. Gel. 3    0 3 5
206004232009 AB-Türkiye İlişkileri 3    0 3 5 206004462011 Modern Mantık 4    0 4 5
206004272009 Göç ve Nüfus Hareketleri 3    0 3 5 206004522011 Liderlik Gelişimi 3    0 3 5
206004392011 Klasik Mantık 4    0 4 5 206004542011 Sociology of Social Movements 3    0 3 5
206004502011 İslam Felsefesi 3    0 3 5 206004592013 Sosyal Proje Yönetimi 3    0 3 5
206004482010 Bilgi Felsefesi 3    0 3 5 206004622013 Türkiye'de Sivil Toplum 3    0 3 5
206004472013 Bilim Sosyolojisi 3    0 3 5 206004602013 Psikolojik Antropoloji 3    0 3 5
                   
                   

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı