AİBÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2017 ve SONRASI %100 TÜRKÇE PROGRAMA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN TABİ OLACAĞI BOLOGNA MÜFREDATI
                   
BİRİNCİ YIL
1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206001132007 İngilizce I 2    0 2 2 206001142007 İngilizce II 2    0 2 2
206001012007 Sosyolojiye Giriş I 3    0 3 6 206001162008 Temel İstatistik 3    0 3 6
206001212011 Türk Sosyolojisine Giriş 3    0 3 6 206001022007 Sosyolojiye Giriş II 3    0 3 6
206001172009 Bilgisayar Kullanımına Giriş 2    0 2 2 206001222011 Sosyal Antropolojiye Giriş 3    0 3 6
206001192009 Sosyal Psikolojiye Giriş I 3    0 3 6 206001182009 Sosyal Psikolojiye Giriş II 3    0 3 6
206001072007 Siyaset Bilimine Giriş I 3    0 3 6 206001202009 Ak. Yaz. Lit. Tar. ve Sun. Tek. 2    0 2 2
206001112007 Türk Dili I 2    0 2 2 206001122007 Türk Dili II 2    0 2 2
                   Kredi Toplamı 18 30                    Kredi Toplamı 18 30
                   
İKİNCİ YIL
3. Yarıyıl (Güz Dönemi) 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206002012017 İngilizce III 2    0 2 2 206002022017 İngilizce IV 2    0 2 2
206002152008 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2    0 2 2 206002502013 Sosyal Hizmete Giriş 3    0 3 6
206003172009 Aile ve Akrabalık Sosyolojisi 3    0 3 6 206002162008 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2    0 2 2
206002072008 Kır Sosyolojisi 3    0 3 6 206002142008 Araştırma Yöntemlerine Giriş 3    0 3 6
206002272009 Modern Tarih 3    0 3 6 206002082008 Kent Sosyolojisi 3    0 3 6
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 19 30                    Kredi Toplamı 19 30
                   
ÜÇÜNCÜ YIL
5. Yarıyıl (Güz Dönemi) 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206003072017 İngilizce V 2    0 2 2 206003182011 Din Sosyolojisi 3    0 3 5
206003032010 Niceliksel Arş. Yön. ve Veri An. 3    2 4 5 206003082017 İngilizce VI 2    0 2 2
206003332010 Türkiye' nin Toplumsal Yapısı 3    0 3 5 206003042010 Niteliksel Arş. Yön. ve Veri An. 3    2 4 5
206003012009 Toplumsal Sınıflar ve Tab. 3    0 3 5 206003022011 Toplumsal Değişim ve Dön. Sos. 3    0 3 5
206003052009 Sosyoloji Tarihi I 3    0 3 5 206003062009 Sosyoloji Tarihi II 3    0 3 5
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 21 30                    Kredi Toplamı 21 30
                   
DÖRDÜNCÜ YIL
7. Yarıyıl (Güz Dönemi) 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206003212009 Saha Çalışması 1    4 3 6 206004222009 Kapitalizm, Ulus-devlet ve Kür. 3    0 3 6
206004252009 Ekonomik Sosyoloji 3    0 3 6 206004442011 Türkiye' de Güncel Toplumsal Tar. 3    0 3 6
206004012009 Türkiye'de Modernleşme 3    0 3 6 206004022009 Türkiye Üz. Sos. ve Ant. Arş. 3    0 3 6
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
  Seçmeli         Seçmeli      
                   Kredi Toplamı 18 30                    Kredi Toplamı 18 30
                   
2017 ve SONRASI KAYITLI ÖĞRENCİLERİN TABİ OLDUĞU BOLOGNA MÜFREDATI SEÇMELİ DERSLERİ
(NOT: TÜM SEÇMELİ DERSLER BÜTÜN DÖNEMLERİN HAVUZLARINDA AÇIKTIR.)
                   
Kod Dersin Adı T   U K AKTS Kod Dersin Adı T   U K AKTS
206002202008 Organizasyonel Davranış 3    0 3 4 206002042008 Felsefeye Giriş 3    0 3 4
206002212008 Sağlık Sosyolojisi 3    0 3 4 206002342009 Grup Süreçleri 3    0 3 4
206002292009 Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi 3    0 3 4 206002402010 Medya ve İletişim Sosyolojisi 3    0 3 4
206002352010 Türk Kültür Tarihi 3    0 3 4 206002442011 Uygarlık Tarihi II 3    0 3 4
206002372011 Medical Sociology 3    0 3 4 206002302009 İktisada Giriş 3    0 3 4
206002392011 Uygarlık Tarihi I 3    0 3 4 206002172008 Müzik Sosyolojisi 3    0 3 4
206003252009 Endüstriyel Sosyoloji 3    0 3 4 206002512013 Spor Sosyolojisi 3    0 3 4
206003402011 Bilim Tarihi 3    0 3 4 206002602013 Yaşlılık Sosyolojisi 3    0 3 4
206003152009 Edebiyat Sosyolojisi 3    0 3 4 206003142009 Siyaset Sosyolojisi 3    0 3 4
206002382009 Hukuk Sosyolojisi 3    0 3 4 206003162009 Eğitim Sosyolojisi 3    0 3 4
206003312009 Sosyal Proje Planlama 3    0 3 4 206003362011 Din Felsefesi 3    0 3 4
206003372011 Türkiye de Felsefenin Gelişimi 3    0 3 4 206003422011 Türkiye' de Toplum ve Siyaset II 3    0 3 4
206003392011 Kişilik ve Sosyal Gelişim 3    0 3 4 206003442011 Introduction to Political Sociology 3    0 3 4
206003412011 Türkiye' de Toplum ve Siyaset I 3    0 3 4 206004122009 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 3    0 3 4
206003552013 Çevre Sosyolojisi 3    0 3 4 206003502013 Varoluş Felsefesi 3    0 3 4
206002422011 Siyasi Düşünceler Tarihi 3    0 3 4 206003522013 Sosyal Hizmet Uygulamaları 1    4 3 4
206003282009 Feminist Kuram 3    0 3 4 206003512013 Yaratıcılık 3    0 3 4
206004112009 Toplumsal Gelişme Sosyolojisi 3    0 3 4 206004102009 Toplumsal Hareketler Sosyolojisi 3    0 3 4
206004172009 Sosyal Politika ve Refah Devleti 3    0 3 4 206004132009 Çağdaş Sosyal Kuramlar 3    0 3 4
206004232009 AB-Türkiye İlişkileri 3    0 3 4 206004142009 Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi 3    0 3 4
206004272009 Göç ve Nüfus Hareketleri 3    0 3 4 206004262009 Türkiye de Sosyolojik Düş. Gel. 3    0 3 4
206004392011 Klasik Mantık 4    0 4 4 206004462011 Modern Mantık 4    0 4 4
206004502011 İslam Felsefesi 3    0 3 4 206004522011 Liderlik Gelişimi 3    0 3 4
206004482010 Bilgi Felsefesi 3    0 3 4 206004542011 Sociology of Social Movements 3    0 3 4
206004472013 Bilim Sosyolojisi 3    0 3 4 206004592013 Sosyal Proje Yönetimi 3    0 3 4
206004602013 Psikolojik Antropoloji 3    0 3 4 206004622013 Türkiye'de Sivil Toplum 3    0 3 4
                   
Mezuniyet için 40 ZORUNLU ve 14 SEÇMELİ dersin karşılığı olan 152 kredinin (240 AKTS kredisi) tamamlanması gerekmektedir. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı