Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik, Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Üniversitemiz ile yurt içindeki protokol anlaşması yapılan üniversiteler arasında yapılan öğrenci değişim programının Bölüm Koordinatörlüğü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Abdullah LÜLECİ tarafından yürütülmektedir.

Detaylar için tıklayınız.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı